સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

Ahmedabad District Co-operative Milk Producers Union Limited Recruitment 2021 

Job Details:

Posts: Driver (for heavy vehicle)

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.

Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.

Last Date: 02-07-2021

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.

Job Advertisement: 

Education Aleart

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment