સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Binsachivalay clerk Exam date Latest news report

Binsachivalay clerk Exam date Latest news report

GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant Bharti 2019 at gsssb.gujarat.gov.in. Candidate can Apply Online at Ojas portal Ojas.gujarat.gov.in from 01st June 2019. GSSSB aka as Gujarat Gaun Seva Pansandgi Board today Published Advertisement No. 150/2018-19 on various Gujarati News Papers Like Gujarat Samachar, Divyabhaskar, Sandesh etc. to Fill up Total 3500 Jobs of Bin Sachivalay Clerk and Office Assistant Vacancy.

The process for receiving the tax receipt for your charitable donation may vary. Some charities will email you the initial receipt while others have the tow truck provide you with the receipt at the time of pick up. This is just an initial receipt and enables you to claim a tax deduction of up to $500. You should check with the charity to find out what their procedure is for providing you with this receipt when you submit your vehicle donation.Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz