સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

DDU-GKY SANCHALIT MAFAT TALIM COURSE ANE NOKRI NI GURENTY AAPTI SANSTHA…OFFER FOR VADODARA,JAMNAGAR,JUNAGADH,RAJKOT,KATCHH,MAHESANA,BANASKANTHA..

DDU-GKY SANCHALIT MAFAT TALIM COURSE ANE NOKRI NI GURENTY AAPTI SANSTHA…OFFER FOR VADODARA,JAMNAGAR,JUNAGADH,RAJKOT,KATCHH,MAHESANA,BANASKANTHA..


hellow friends ddu-gky yojna antargat 12 pass and 10 pass students mate nokri melavva mate uttam tak aapti sanstha etle DDU-GKY…

AA SCHEME NICHE NI IMAGE MA AAPEL JILLA MATE J CHHE AND DAREK JILLA MATHI 100 STUDENTS LEVANA CHHE MATE VAHELA TE PAHELA ….

NOKRI MELAVVA MAGTA UMEDVARO NE 3 MAHINA NO COURSE KARAVVAMA AAVSE ANE TEMNA DWARA NOKRI NI GURENTY AAPVAMA AAVSE……

NOTE:- RAHEVA TATHA JAMVANI SUVIDHA EKDAM FREE FREE FREE 

COURSE NI VIGAT MATE NICHE NI IMAGE CHEQ KARO….

NOKRI MELAVVA MATE ICHHA DHARAVTA STUDENTS NICHE NA DOCUMENT LAI NE POTANA JILLA MUJAB LAGU PADTA TALUKA PANCHAYAT MA SAMPARK KARI SHAKE CHHE

TALUKA PANCHAYAT MA M8SSION  MANGLAM SHAKHA NO SAMPARK KARVO….

FULL ADRESS OF THIS SCHEME DEPARTMENT…

NICHE AAPEL ADDRESS PAR ANE CONTACT NO. PAR CALL KARINE AAP VADHU VIGAT CHEQ KARI SHAKO CHHO…

aa DEPAR5MENT MA ADMISSION LENAR STUDENT NE NICHE NI SUVIDHAO TADDAN FREE MALSHE. JENI NONDH LESHO MATE AAJE J SAMPARK KARO ANE BEROJGAR STUDENT NE AA LABH AAPAVO…..

AA VIGAT NI SAMPURN MAHITI LEVA MATE AAP NICHE NI LINK PAR CLICK KARI NE DOWNLOAD KARI SHAKO CHHO…

click here to download advertisement

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz