સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

Employment Office Palanpur has published Advertisement for below mentioned Posts 2019.

Employment Office Palanpur has published Advertisement for below mentioned Posts 2019.


 Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.
Posts: Various Posts
Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.
Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.
How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.
Walk-in-Interview: 11-02-2020

Notification: Click Here

Updates on Telegram Channel: Click Here

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz