સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

GSRTC Recruitment for 2389 Conductor Posts 2019 (OJAS)

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.


Posts : Conductor

Total No. of Posts : 2389

Educational Qualification : Std. 10th Pass, Having Conductor Base, Valid First Aid Certificate, Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit : Between 18 to 35 years

Application Fee: Candidates have to pay Rs. 250/- + Postal Charges through challan at the computer-based post office. 


Selection Process : Candidates will be selected based on competitive written exam & computer proficiency test.

How to Apply : Interested Candidates may Apply Online Through official Website.


Important Dates :
Starting Date of Online Application : 01-11-2019
Last Date to Apply Online & Fee Payment: 30-11-2019


Notification : Click here

Apply Online : Click Here 

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz