સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

GUJCET Hall Ticket 2019 | GUJCET Admit Card 2019

GUJCET Hall Ticket 2019 | GUJCET Admit Card 2019

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB) Gandhinagar has Published Hall Ticket / Admit Card Notification for Gujarat Common Entrance Test 2019 (GUJCET 2019). GUJCET 2019 Hall Ticket will be Available on 16th April, 2019 on GUJCET Official website and the Candidates can Download GUJCET Hall Ticket from Officiel Website and Below Mentioned Link. This Exam will be held on 26th April 2019. Candidates can check GUJCET Hall Ticket / Admit Card Notification & Other Details from Below Given Links.


Exam Name : Gujarat Common Entrance Test (GUJCET) 2019

Board Name : Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board (GSEB)

GUJCET Exam Date : 26th April 2019

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz