સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

JOIN ONLINE COURSE FROM GCERT…AND GET CERTIFICATE FROM GCERT OFFICIAL…..HURRY

JOIN ONLINE COURSE FROM GCERT…AND GET CERTIFICATE FROM GCERT OFFICIAL…..HURRY

Hellow friends…

Gcert dvara ek nava online course nu aayojan start karel chhe…

jema je teacher interest dharavta hoy teva teacher potanu online regestration karavi shake chhe…
gcert dvara niche mujab na 4 online course nu aayojan karel chhe
 1. Certificate course in gujarati
 2. certificate course in social science
 3. certificate course in mathematics
 4. certificate course in science
je mitro ras dharavta hoy te mitro potani detail niche aapel form ma bhari ne submitte kari shake chhe…
course puro thaya pachhi gcert dvara certificate pan aapvama aavse….
form bharva mate jaruri detail…

 1. Name
 2. Email id
 3. school name
 4. school dise code
 5. full name
 6. cluster
 7. sas login id
 8. mobile number
 9. district
 10. block
to mitro raah sheni juo chho…aje j aa online course ma aapnu regestration karavi…
regestration karva niche ni link par click karo..
ALSO BIG BREAKING NEWS FOR BANASKANTHA PRAGNYA TEACHERS…/blink>
PRAGNYA TEACHERS MATE PAN TUNK SAMAYMA ONLINE COURSE START THAVA JAI RAHYO CHHE…
READ THIS PARIPATRA…

IMPORTANT LINK

HELLOW FRIENDS…

GCERT DWARA BOOK BAAR PADVAMA AAVI CHHE ..JE BOOK MA THI ONLINE COURSE NI SAMPURN VIGAT MALI RAHESE…
AA COURSE START KARVA MATE TAMARA MOBILE MA DIKSHA APP HOVI JARURI CHHE…
Download diksha app here…
and E book download karrva mate niche ni link par click karo..

IMPORTENT LINK

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment