સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

MARKS ENTRY KARVA MATE NI LINK MA FERFAR….MARKS ENTRY KARVA MATE NICHE NA STEP FOLLOW KARO…

step:1- type www.ssagujarat.org

step:2- enter online attendence system icon

step:-3 – enter your school userid and password….

Related Posts

see bellow image

👇👇👇👇👇👇👇👇

CLICK BELOW LINK FOR DIRECT LINK….

click here for marks entry

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz