સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

ONLINE QUIZ CHE-14 STD-7

Result leaderboard

NameDurationPoints
arvi.prajapati1 minutes 43 seconds9

what perpose of online Quiz?

This nmms,pse online quiz has been created for educational purpose as well as for the purpose of working in academic competitive examinations. The purpose of this quiz is to maximize the benefit of the students and increase the knowledge of the children. .

why the online quiz?

quiz   is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be televised for entertainment purposes, often in a game show format nmms,pse online quiz

How to play online quiz?

here we discusse the step how to play online quiz and how to see your result and score

step-1: scrol down and press start buttons

step-2: chose your answer

step-3: press next

step-4: after finish all the questions..then press finish button and see your result and get your certificate

cheers….

0%
0 votes, 0 avg
33

ONLINE QUIZ CHE-14 STD-7

આ Quiz શૈક્ષણિક હેતુ તેમજ શૈક્ષણિક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં કામ લાગે તે હેતુ થી બનાવ્વવામાં આવેલ છે…આ ક્વિજ નો વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે અને બાળકોમાં જ્ઞાનમાં વધારો થાય તે આશય છે… આ ક્વિજ આપ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવા માટે સુંદર સર્ટીફીકેટ પણ આપવામાં આવે છે…..

      ♥કવીજ આપવા START બટન પર ક્લિક કરો♥

1 / 10

1) આપેલ આકૃતિ શેની છે?

Question Image

2 / 10

2) એક કરતાં વધારે વિધુત કોષ જોડાયેલા હોય તેવી રચના ને શું કહે છે?

3 / 10

3) બે વિદ્યુત કોષ ની બેટરી બનાવવા માટે એક વિદ્યુત કોષ ના ઋણ ધ્રુવ સાથે બીજા વિદ્યુત કોષ નો ઋણ ધ્રુવ જોડવામાં આવે છે

4 / 10

4) જ્યારે બલ્બના ફિલામેન્ટ માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે  ત્યારે પ્રકાશિત થાય છે

5 / 10

5) જ્યારે પરિપથ ખુલ્લો હોય છે ત્યારે બલ્બ ચાલુ થાય છે

6 / 10

6) વિધુત ઘંટડી માં વિદ્યુત ચુંબક હોય છે

7 / 10

7) વિદ્યુતકોષ ની સંજ્ઞા માં લાંબી રેખા કયો ધ્રુવ સૂચવે છે?

8 / 10

8) આપેલ આકૃતિમાં સેફટી ની જગ્યાએ નીચેનામાંથી કઈ વસ્તુ લગાવવાથી બલ્બ ચાલુ થશે?

Question Image

9 / 10

9) જ્યારે તાર માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તાર ગરમ થાય છે વિધુતપ્રવાહની આ અસરને ઉષ્મીય અસર કહે છે

10 / 10

10) જ્યારે ફયુઝ માં થી પસાર થતો વિધુત પ્રવાહ અમુક મર્યાદા કરતાં વધી જાય ત્યારે ફ્યુજ માં રહેલો વાયર પીગળીને તૂટી જાય છે

તમારું  સર્ટીફીકેટ મેળવવા માટે તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખવું અને નંબર લખીને ક્વિજ સબમિટ કરો....અને હા નંબર ફરજીયાત નથી 

Your score is

share Our quiz with your friends

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

How to get online quiz certificate?

Answer the following questions and after answering, write your name and submit the quiz. After submitting the quiz, wait for a while, then your certificate will be made, then you can get your certificate by clicking on download certificate.

friends, answer the following questions and get a beautiful certificate of your name after giving the quiz. Answering all the questions is mandatory …

After giving the quiz, write your name and click on submit button ….

Online Quiz User Result

User NameDurationScore
Samanr3 minutes 11 seconds70%
kikk2 minutes 52 seconds40%
Trivedi Divyesh Batuklal1 minutes 59 seconds90%
Trivedi Divyesh Batuklal4 minutes 30%
Solanki Rahul ManojBhai3 minutes 51 seconds80%
Amit Patel2 minutes 39 seconds70%
डा भी सानिया बेन रमेश भाई9 minutes 6 seconds50%
Manju,,,sopabhai2 minutes 39 seconds40%
Manju,,sopabhia3 minutes 39 seconds70%
Dharmarajsinh2 minutes 22 seconds60%
Ja Shoda bharat5 minutes 53 seconds80%
Jitendrabhai Dharmabhai Prajapati2 minutes 27 seconds70%
Manju,sopabhai6 minutes 13 seconds60%
BHAVANABEN B DABHI3 minutes 4 seconds80%
D. B. DABHI2 minutes 59 seconds80%
Iqbalgady pri school3 minutes 57 seconds80%
Mayur4 minutes 19 seconds70%
R2 minutes 24 seconds60%
Amaratbhai Prajapati2 minutes 39 seconds60%
J. B. DABHI4 minutes 2 seconds30%
DAMOR SATISHBHAI S2 minutes 57 seconds70%
Khokhar nashrin banu ikram khokhar6 minutes 41 seconds40%
Kaynat2 minutes 20 seconds100%
Kaynat7 minutes 2 seconds40%
Soni Dhar2 minutes 50 seconds40%
Sejal prajapati1 minutes 45 seconds80%
Jignasha2 minutes 36 seconds80%
Prajapati dilipkumar bhikhabhai3 minutes 26 seconds70%
દિલીપ કુમાર ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ3 minutes 29 seconds80%
Pp1 minutes 56 seconds80%
Vasant parmar3 minutes 31 seconds80%
Del Dineshbhai2 minutes 16 seconds60%
arvi.prajapati1 minutes 43 seconds90%

about this online quiz post

If you like this post you can share our post with other friends… And if you want to give any suggestion related to this post you can let us know by commenting..Your comment will motivate us to do more such work… Thank you

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment