સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

SCHOOL CHECKING MATE STATE TEAM BANAVAMA AAVI CHHE. TEMAJ CHECKING FORM DOWNLOAD KARO…

SCHOOL CHECKING MATE STATE TEAM BANAVAMA AAVI CHHE. RAJY KAKSHAE THI KOI PAN TEAM AAVI SAKE AAPNI SHALA MA

Friends  is very popular educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK ,GK Gujarat, Current Affairs, Dailya Current Affairs,technology news,cricket news in Our website. we are also updates latest Gujarat all competitive study materials,PSI /ASI Bharti Study Materials, TET TAT HTAT Study Materials ,GPSC Study Materials,   Exam Study Materials, GPSC Class 1-2 Exam Latest Study Materials , GSRTC Conductor Exam Study Materials in

 We are Also Published Upcoming GSEB TET Exam 2018 ,GSEB TAT Exam 2018, GPSC Various Exam 2018, GSSSB Exam 2018,Talati Bharti 2018, Junior Clerk Bharti 2018, Vidyasahayak Bharti 2018,HTAT Bharti 2018, TAT Bharti 2018, GSERB Shikshan Sahayak Bharti 2018. 

SCHOOL CHECKING MATE STATE TEAM BANAVAMA AAVI CHHE.

RAJY KAKSHAE THI KOI PAN TEAM AAVI SAKE AAPNI SHALA MA.
KOI PAN SAMYE THAI SAKE CHECKING.
PRATHMIK SHALA NI GUNAVTTA CHAKASVA MATE KARVAMA AAVI RAHI TEAM NI RACHNA JUO NEWS.

SCHOOL MA AAVNAR ADHIKARI NICHE NI LINK MA AAPEL FORM LAINE AAVSE…..ETLU TAIYAR RAKHVU…..
FORM DOWNLOAD KARO NICHE NI LINK PAR CLICK KARINE…👇👇👇👇👇👇👇

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz