સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

SCHOOL INSPECTOR ONLINE QUIZ-2

Result leaderboard

NameDurationPoints
arvi.prajapati1 minutes 43 seconds9

what perpose of online Quiz?

This nmms,pse online quiz has been created for educational purpose as well as for the purpose of working in academic competitive examinations. The purpose of this quiz is to maximize the benefit of the students and increase the knowledge of the children. .

why the online quiz?

quiz   is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be televised for entertainment purposes, often in a game show format nmms,pse online quiz

How to play online quiz?

here we discusse the step how to play online quiz and how to see your result and score

step-1: scrol down and press start buttons

step-2: chose your answer

step-3: press next

step-4: after finish all the questions..then press finish button and see your result and get your certificate

cheers….

0%
0 votes, 0 avg
1122

SCHOOL INSPECTOR ONLINE QUIZ-2

આ Quiz શૈક્ષણિક હેતુ તેમજ શૈક્ષણિક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં કામ લાગે તે હેતુ થી બનાવ્વવામાં આવેલ છે…આ ક્વિજ નો વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે અને બાળકોમાં જ્ઞાનમાં વધારો થાય તે આશય છે… આ ક્વિજ આપ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવા માટે સુંદર સર્ટીફીકેટ પણ આપવામાં આવે છે…..

      ♥કવીજ આપવા START બટન પર ક્લિક કરો♥

1 / 15

1) કારક અભિસંધાન સાથે કયા મનોવૈજ્ઞાનિક નું નામ સંકળાયેલું છે?

2 / 15

2) અંતર/સમય એ કઈ રાશિનો એકમ છે?

3 / 15

3) "અધ્યયન એટલે જ્ઞાનનું સર્જન " આ વિધાન વૈજ્ઞાનિકની કઈ વિચારધારા નું સમર્થન કરે છે?

4 / 15

4) નીચેના પૈકી સંપૂર્ણ દહન માટેની શરત કઈ છે?

5 / 15

5) ચરબીના પાચનમાં નીચેના પૈકી કયો રસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે?

6 / 15

6) SMC માં વાલીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કેટલું હોય છે?

7 / 15

7) અંતર્ગોળ અરીસા વડે કયા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ મેળવી શકાય નહિ?

8 / 15

8) વિદ્યાર્થીઓનું વિષયવસ્તુ સબંધિત શૈક્ષણિક સ્તર જાણવા માટે કઈ કસોટીનો ઉપયોગ કરશો?

9 / 15

9) SMC ની પુનઃરચના ક્યારે થાય?

10 / 15

10) તમારા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓની અનિયમિતતા નો પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરવા શું કરશો?

11 / 15

11) વિદ્યાર્થી શીખેલી બાબતો યાદ રાખે તેને શું કહેવાય?

12 / 15

12) નીચેના માંથી કઈ વસ્તુનો એક પડછાયો લંબચોરસ અને એક વર્તુળાકાર મળે?

13 / 15

13) કાલિકા સર્જન દ્વારા પ્રજનન શેમાં થાય છે?

14 / 15

14) સતત અને સર્વગ્રાહી અંતર્ગત આવતું પત્રક-A કયા ધોરણથી શરુ થાય છે?

15 / 15

15) બાળક શાળાએ મોડા પહોચે અને દોષ સાઈકલ નો કાઢે એ કયા પ્રકારની બચાવ પ્રયુક્તિ છે?

તમારું  સર્ટીફીકેટ મેળવવા માટે તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખવું અને નંબર લખીને ક્વિજ સબમિટ કરો....અને હા નંબર ફરજીયાત નથી 

Your score is

share Our quiz with your friends

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

How to get online quiz certificate?

Answer the following questions and after answering, write your name and submit the quiz. After submitting the quiz, wait for a while, then your certificate will be made, then you can get your certificate by clicking on download certificate.

friends, answer the following questions and get a beautiful certificate of your name after giving the quiz. Answering all the questions is mandatory …

After giving the quiz, write your name and click on submit button ….

Online Quiz User Result

User NameDurationScore
Gps2 minutes 44 seconds73.33%
Gps10 minutes 39 seconds66.67%
Ba2 minutes 41 seconds53.33%
Rk13 minutes 24 seconds73.33%
Jayu2 minutes 17 seconds86.67%
Jayu baria5 minutes 47 seconds66.67%
Dilip2 minutes 56 seconds73.33%
J.m4 minutes 14 seconds80%
S1 minutes 50 seconds53.33%
MANOJKUMAR PANCHAL3 minutes 43 seconds46.67%
Dinesh1 minutes 41 seconds93.33%
Bhavesh4 minutes 8 seconds53.33%
KC5 minutes 6 seconds73.33%
Abc3 minutes 35 seconds73.33%
BHARAT SHARMA2 minutes 56 seconds66.67%
Kalyansinh2 minutes 50 seconds53.33%
Naresh bhaí Devabhai shrimali4 minutes 12 seconds73.33%
Patel hiral5 minutes 58 seconds53.33%
નટવરભાઈ4 minutes 12 seconds66.67%
Dave Deepak s1 minutes 36 seconds100%
Deepak7 minutes 6 seconds33.33%
Hiren3 minutes 11 seconds73.33%
Ashok HATHILA5 minutes 1 seconds33.33%
RV4 minutes 39 seconds53.33%
XYZ7 minutes 16 seconds66.67%
Sada4 minutes 36 seconds40%
1234 minutes 2 seconds66.67%
Tarulata parmar3 minutes 41 seconds60%
Damor ambika4 minutes 12 seconds80%
Ttt2 minutes 15 seconds53.33%
rb5 minutes 46 seconds20%
Vipul2 minutes 47 seconds66.67%
Pravinpanchal4 minutes 32 seconds53.33%
Ramesh Bhai k Baraiya6 minutes 13 seconds46.67%
Bhola5 minutes 53 seconds20%
Rajesh4 minutes 17 seconds40%
VIJAYKUMAR1 minutes 25 seconds100%
Paresh5 minutes 24 seconds40%
Dinesh Dabhi1 minutes 36 seconds100%
Dinesh Dabhi3 minutes 47 seconds73.33%
Dinesh Bhai Dabhi3 minutes 44 seconds40%
NITIN PATEL4 minutes 53 seconds60%
કમલેશભાઈ પટેલ2 minutes 14 seconds66.67%
MAHESH V TRIVEDI4 minutes 28 seconds46.67%
Vandana1 minutes 20 seconds60%
Sham2 minutes 31 seconds60%
Nil3 minutes 58 seconds46.67%
KAZI mujaffar4 minutes 45 seconds53.33%
THAKKAR minita kishorchandra2 minutes 18 seconds53.33%
VIJAYKUMAR2 minutes 39 seconds86.67%
PATEL KAMLESHBHAI6 minutes 1 seconds53.33%
G2 minutes 23 seconds40%
Bhagavat2 minutes 3 seconds93.33%
Ggg2 minutes 50 seconds80%
Bs10 minutes 23 seconds53.33%
Jignesh2 minutes 3 seconds53.33%
Amit3 minutes 43 seconds53.33%
Kano2 minutes 4 seconds80%
Dipakkumar Mohanbhai sindhav2 minutes 58 seconds46.67%
MUKESH PATEL3 minutes 31 seconds53.33%
VJHGVJHGJH2 minutes 50 seconds60%
Gohil2 minutes 21 seconds46.67%
VIJAYKUMAR1 minutes 33 seconds93.33%
VIJAYKUMAR4 minutes 49 seconds33.33%
Pankaj Patel4 minutes 47 seconds80%
Rajeshbhai3 minutes 16 seconds86.67%
Sanju3 minutes 41 seconds66.67%
Zala6 minutes 6 seconds33.33%
Kano2 minutes 21 seconds93.33%
Suresh vegda4 minutes 25 seconds46.67%
Jayraj3 minutes 26 seconds6.67%
Kano3 minutes 13 seconds60%
Arvind1 minutes 27 seconds46.67%
Ms3 minutes 29 seconds86.67%
rajesh5 minutes 7 seconds60%
Tty62 minutes 38 seconds66.67%
Tejas shah2 minutes 39 seconds60%
Mehul2 minutes 54 seconds60%
KALPESHKUMAR KISHORBHAI SHAH3 minutes 55 seconds53.33%
Mita3 minutes 15 seconds73.33%
Abc1 minutes 45 seconds66.67%
Kano3 minutes 33 seconds40%
Kinjal patel2 minutes 49 seconds66.67%
P2 minutes 13 seconds40%
Rajput2 minutes 31 seconds66.67%
JAGRUTIBEN MANDORA9 minutes 15 seconds40%
Hitesh dhokiya4 minutes 48 seconds66.67%
ronak2 minutes 58 seconds66.67%
Aaaaaa2 minutes 31 seconds60%
R1 minutes 59 seconds60%
DINESH2 minutes 100%
gambhir parmar2 minutes 46 seconds60%
Patel vandana m1 minutes 44 seconds46.67%
sanjaybhai1 minutes 58 seconds93.33%
sanjaybhai4 minutes 10 seconds40%
Ghf1 minutes 31 seconds93.33%
Solanki Ajitbhai Dasharathbhai3 minutes 6 seconds73.33%
Ala3 minutes 15 seconds66.67%
dinesh machhi2 minutes 37 seconds66.67%
Rakesh2 minutes 34 seconds53.33%
Dharmavirsinh4 minutes 39 seconds60%
N11 minutes 27 seconds100%
A k2 minutes 38 seconds93.33%
N22 minutes 34 seconds100%
N4 minutes 26 seconds60%
vspatel2 minutes 38 seconds46.67%
Priyanka2 minutes 40 seconds53.33%
Himanshu4 minutes 10 seconds60%
Himanshu4 minutes 10 seconds60%
manoj5 minutes 11 seconds80%
G4 minutes 55 seconds60%
Xyz1 minutes 13 seconds93.33%
Jkl2 minutes 56 seconds53.33%
A3 minutes 8 seconds53.33%
C3 minutes 14 seconds66.67%
Dhan2 minutes 11 seconds46.67%
Ishvar2 minutes 44 seconds66.67%
jitendrakumar d darji4 minutes 30 seconds53.33%
K6 minutes 45 seconds66.67%
dinesh3 minutes 55 seconds66.67%
Solanki Ajitbhai Dasharathbhai5 minutes 12 seconds53.33%
Yyy2 minutes 27 seconds53.33%
K2 minutes 14 seconds80%
Rr6 minutes 7 seconds60%
H1 minutes 18 seconds80%
Atul4 minutes 21 seconds60%
Oza Purvi Pratapray3 minutes 8 seconds53.33%
D1 minutes 37 seconds46.67%
K1 minutes 32 seconds100%
K4 minutes 8 seconds53.33%
Yunus3 minutes 24 seconds60%
Savaliya jitubhai5 minutes 54 seconds26.67%
Rakesh Patel4 minutes 20 seconds46.67%
Abc4 minutes 49 seconds46.67%
Z3 minutes 60%
Tushar3 minutes 42 seconds73.33%
Kalpesh6 minutes 38 seconds66.67%
H2 minutes 48 seconds53.33%
AE5 minutes 21 seconds86.67%
Mahesh5 minutes 50 seconds66.67%
Aaaa3 minutes 23 seconds40%
Pk4 minutes 47 seconds66.67%
Kajal2 minutes 40 seconds66.67%
Gautam4 minutes 12 seconds80%
Janibhai3 minutes 18 seconds80%
Ankur patel2 minutes 44 seconds60%
Mayuri4 minutes 22 seconds53.33%
a3 minutes 2 seconds66.67%
Pinesh3 minutes 1 seconds40%
MJ3 minutes 53 seconds66.67%
S. M.10 minutes 3 seconds40%
K5 minutes 43 seconds66.67%
Dd2 minutes 40 seconds80%
Hiren4 minutes 33 seconds73.33%
Kh2 minutes 2 seconds40%
Guhh3 minutes 10 seconds46.67%
MAHESH D PATEL7 minutes 15 seconds40%
Vishal3 minutes 28 seconds66.67%
01 minutes 45 seconds66.67%
02 minutes 35 seconds40%
Db malwana2 minutes 28 seconds80%
Parmar Manguben Amratbhai5 minutes 11 seconds46.67%
Tejas shah2 minutes 58 seconds46.67%
jniu3 minutes 42 seconds66.67%
Prakashkumar2 minutes 33 seconds80%
BHARAT KUMAR SHARMA2 minutes 13 seconds66.67%
BHARATKUMAR NAYAK5 minutes 55 seconds73.33%
Nn3 minutes 57 seconds46.67%
Jignesh2 minutes 30 seconds73.33%
MAKWANA ARVIND2 minutes 10 seconds53.33%
Jalpa2 minutes 19 seconds46.67%
Gopalbhai bharvad1 minutes 29 seconds26.67%
Haresh1 minutes 29 seconds100%
Natvarlal k Prajapati3 minutes 27 seconds60%
Jashu3 minutes 22 seconds86.67%
Vd2 minutes 14 seconds86.67%
Nila3 minutes 2 seconds60%
Sulaykumar2 minutes 30 seconds66.67%
V3 minutes 17 seconds46.67%
Jatin suba3 minutes 3 seconds53.33%
P k4 minutes 20 seconds53.33%
Y3 minutes 26 seconds40%
2 minutes 9 seconds93.33%
K1 minutes 39 seconds100%
73 minutes 19 seconds66.67%
AJITBHAI S. GANVIT10 minutes 42 seconds66.67%
A3 minutes 42 seconds66.67%
Hareah1 minutes 12 seconds60%
DINESHBHAI BARIA3 minutes 26 seconds53.33%
Haresh2 minutes 58 seconds40%
Isarail10 minutes 28 seconds66.67%
H3 minutes 7 seconds66.67%
Jayeshbhai4 minutes 1 seconds66.67%
g2 minutes 11 seconds100%
Kamlesh patel7 minutes 38 seconds46.67%
Jig3 minutes 34 seconds40%
R2 minutes 58 seconds86.67%
12310 minutes 1 seconds53.33%
D3 minutes 42 seconds60%
E2 minutes 37 seconds66.67%
Vijay5 minutes 2 seconds86.67%
V. D2 minutes 34 seconds93.33%
A4 minutes 7 seconds73.33%
Piyush3 minutes 17 seconds46.67%
Hiral13 minutes 58 seconds66.67%
P3 minutes 35 seconds66.67%
Ram3 minutes 44 seconds53.33%
V k4 minutes 49 seconds73.33%
Bm2 minutes 18 seconds53.33%
Viraj3 minutes 8 seconds60%
Malde7 minutes 9 seconds53.33%
Vv2 minutes 28 seconds80%
Raju4 minutes 28 seconds73.33%
Rj2 minutes 40 seconds66.67%
2 minutes 33 seconds80%
Bd2 minutes 25 seconds66.67%
f2 minutes 8 seconds93.33%
Raj1 minutes 43 seconds100%
Rajesh5 minutes 29 seconds80%
R J2 minutes 14 seconds73.33%
Dilip3 minutes 8 seconds33.33%
Jv2 minutes 40 seconds60%
xyz4 minutes 54 seconds66.67%
Hiteshkumar Amrutlal Parmar3 minutes 36 seconds60%
GS gohil7 minutes 27 seconds53.33%
R3 minutes 55 seconds80%
A3 minutes 46 seconds46.67%
Dinesh3 minutes 27 seconds73.33%
Hetal9 minutes 21 seconds46.67%
P2 minutes 31 seconds53.33%
Nileshkumar ishvarbhai patel2 minutes 57 seconds86.67%
SWETA NAYI3 minutes 53 seconds26.67%
JIGAR KUMAR SONI2 minutes 29 seconds86.67%
AABC2 minutes 46 seconds66.67%
Nileshkumar ishvarbhai patel2 minutes 17 seconds66.67%
Gohil AJITKUMAR VAJUBHAI3 minutes 24 seconds53.33%
Rs2 minutes 19 seconds60%
Vinod2 minutes 44 seconds93.33%
H2 minutes 59 seconds66.67%
Tejalben Amrutlal Patel2 minutes 57 seconds66.67%
H N MAKWANA5 minutes 40 seconds60%
Pandya p.b2 minutes 56 seconds60%
Y2 minutes 17 seconds60%
Rupal2 minutes 18 seconds66.67%
S3 minutes 31 seconds53.33%
Keyur3 minutes 12 seconds73.33%
v. d. k2 minutes 2 seconds93.33%
Mahesh4 minutes 4 seconds73.33%
V. D.3 minutes 45 seconds86.67%
N.j.joshi3 minutes 2 seconds80%
Aa3 minutes 20 seconds26.67%
6g7g72 minutes 50 seconds73.33%
RAJ3 minutes 29 seconds33.33%
Rajni3 minutes 36 seconds73.33%
H.S Nanakshahi3 minutes 20 seconds66.67%
Amit3 minutes 44 seconds80%
Jayesh2 minutes 50 seconds66.67%
V. D2 minutes 35 seconds93.33%
V. D. Kher4 minutes 41 seconds86.67%
Jiteshbhai3 minutes 8 seconds46.67%
df5 minutes 24 seconds46.67%
Cng3 minutes 43 seconds86.67%
Satish2 minutes 41 seconds60%
Varsha Patel3 minutes 55 seconds66.67%
Manisha Patel2 minutes 59 seconds60%
mi4 minutes 32 seconds60%
D6 minutes 25 seconds40%
Jignesh3 minutes 42 seconds66.67%
H2 minutes 27 seconds60%
Hhh2 minutes 41 seconds80%
Bhavesh5 minutes 54 seconds60%
Suman patel3 minutes 8 seconds60%
2 minutes 44 seconds73.33%
Raju8 minutes 40 seconds46.67%
RJ15 minutes 35 seconds60%
Jani2 minutes 47 seconds93.33%
A2 minutes 52 seconds100%
Vasant2 minutes 23 seconds66.67%
Ck1 minutes 44 seconds46.67%
Aaa2 minutes 56 seconds66.67%
Dj3 minutes 30 seconds73.33%
Mahesh3 minutes 15 seconds66.67%
Patel Pankaj4 minutes 10 seconds80%
A3 minutes 58 seconds46.67%
Jeel6 minutes 1 seconds46.67%
Sf2 minutes 25 seconds46.67%
Mukesh1 minutes 56 seconds40%
Hetal3 minutes 42 seconds66.67%
R1 minutes 28 seconds86.67%
Pm3 minutes 30 seconds66.67%
Krupal2 minutes 43 seconds60%
cdd2 minutes 2 seconds93.33%
rtrt4 minutes 48 seconds40%
Ganpat2 minutes 18 seconds66.67%
Parulben2 minutes 23 seconds80%
R2 minutes 9 seconds66.67%
P2 minutes 44 seconds53.33%
Solanki Batukbhai3 minutes 41 seconds60%
Narendrasinh3 minutes 29 seconds46.67%
Kaninyo c chaudhari4 minutes 26 seconds73.33%
જવ3 minutes 45 seconds46.67%
Dharmendra1 minutes 56 seconds100%
CHIRAG2 minutes 24 seconds46.67%
Mahendra parmar4 minutes 9 seconds40%
X3 minutes 50 seconds66.67%
Darshna joshi2 minutes 46 seconds40%
Dhaval3 minutes 29 seconds66.67%
Taviyad maheshbhai N3 minutes 9 seconds60%
ss3 minutes 41 seconds73.33%
Patel smita4 minutes 47 seconds53.33%
Vr zala3 minutes 23 seconds100%
RV1 minutes 34 seconds73.33%
Rj3 minutes 14 seconds53.33%
Hetal rajput4 minutes 23 seconds60%
Sumit5 minutes 30 seconds6.67%
Mithabhai C.4 minutes 24 seconds46.67%
R3 minutes 43 seconds73.33%
Vmhadiyal1 minutes 54 seconds100%
Panchal bharatkumar m3 minutes 19 seconds33.33%
Ketan Patel3 minutes 4 seconds53.33%
Samatabhai4 minutes 14 seconds53.33%
Ramesh parmar2 minutes 50 seconds66.67%
પ્રથમ2 minutes 15 seconds66.67%
X3 minutes 29 seconds53.33%
Gk3 minutes 31 seconds53.33%
A1 minutes 6 seconds100%
A4 minutes 48 seconds80%
Bhavsinhbhai1 minutes 49 seconds93.33%
Lalji3 minutes 27 seconds53.33%
Mayur10 minutes 9 seconds60%
B. K. PATEL3 minutes 8 seconds66.67%
Bhavsinhbhai2 minutes 55 seconds80%
Pc2 minutes 35 seconds73.33%
Vmhadiyal1 minutes 32 seconds100%
A2 minutes 45 seconds40%
Raj3 minutes 39 seconds53.33%
pratap3 minutes 56 seconds20%
Nileshkumar ishvarbhai patel3 minutes 19 seconds46.67%
Crc3 minutes 29 seconds53.33%
Takah1 minutes 26 seconds33.33%
Md1 minutes 14 seconds100%
Md2 minutes 54 seconds60%
Barad Dilher3 minutes 53.33%
Patel2 minutes 18 seconds73.33%
Janibhai2 minutes 46 seconds86.67%
RP9 minutes 19 seconds60%
Vinod4 minutes 18 seconds53.33%
JAGDISH AMBALIYA2 minutes 35 seconds53.33%
Dilipsinh vaghela4 minutes 6 seconds66.67%
H m parmar5 minutes 18 seconds53.33%
Hh1 minutes 52 seconds60%
Manishs1 minutes 44 seconds100%
Manisha4 minutes 44 seconds73.33%
R tagariya4 minutes 9 seconds66.67%
H K PATEL6 minutes 19 seconds66.67%
Ashish2 minutes 35 seconds46.67%
Anil1 minutes 16 seconds93.33%
Anil2 minutes 22 seconds40%
P2 minutes 54 seconds86.67%
Mn1 minutes 19 seconds100%
Mn4 minutes 53.33%
Km6 minutes 15 seconds73.33%
Nitesh patel3 minutes 48 seconds46.67%
jadav4 minutes 1 seconds86.67%
Dff3 minutes 22 seconds66.67%
A1 minutes 19 seconds73.33%
Panchal Alpesh c4 minutes 1 seconds46.67%
શૈલેષભાઈ3 minutes 40 seconds60%
Mona3 minutes 12 seconds66.67%
Ashishkumar4 minutes 51 seconds73.33%
T2 minutes 59 seconds80%
Bgavin10 minutes 50 seconds46.67%
NIk4 minutes 6 seconds73.33%
Hjk2 minutes 16 seconds60%
K3 minutes 38 seconds60%
KIRIT PATEL4 minutes 30 seconds93.33%
Khp2 minutes 39 seconds73.33%
Pritam3 minutes 49 seconds53.33%
Savitri gamit3 minutes 3 seconds66.67%
Bhavsinhbhai1 minutes 20 seconds93.33%
Bhavsinhbhai3 minutes 19 seconds66.67%
Jitu7 minutes 53 seconds46.67%
Mishti3 minutes 19 seconds66.67%
SURESHBHAI CHANDUBHAI RATHOD6 minutes 5 seconds60%
Kajd6 minutes 23 seconds66.67%
VIJAY5 minutes 44 seconds53.33%
Bharat4 minutes 40 seconds66.67%
Sanjay solanki2 minutes 38 seconds73.33%
JAYESHKUMAR3 minutes 51 seconds86.67%
Jhk2 minutes 25 seconds86.67%
Jigs2 minutes 40 seconds73.33%
gdgd5 minutes 21 seconds66.67%
Janibhai3 minutes 36 seconds73.33%
Hetal2 minutes 17 seconds100%
Hetal3 minutes 35 seconds53.33%
Y1 minutes 12 seconds86.67%
Yy2 minutes 8 seconds73.33%
Vinod3 minutes 57 seconds20%
Mitrajsinh3 minutes 24 seconds53.33%
Patel raju3 minutes 35 seconds46.67%
..3 minutes 13 seconds80%
Dharmendra2 minutes 53 seconds60%
Pinkesh Patel3 minutes 24 seconds73.33%
N.j.joshi3 minutes 26 seconds73.33%
Sweta4 minutes 30 seconds40%
Jiteshbhai3 minutes 29 seconds60%
Gohel3 minutes 49 seconds33.33%
Dhuda6 minutes 18 seconds53.33%
Trivedi Divyesh Batuklal1 minutes 52 seconds100%
Kher vilpesh1 minutes 54 seconds86.67%
Kher vilpesh3 minutes 12 seconds46.67%
J1 minutes 39 seconds93.33%
J3 minutes 30 seconds80%
M1 minutes 51 seconds93.33%
Hh3 minutes 23 seconds46.67%
Hetal2 minutes 22 seconds53.33%
Ramesh parmar3 minutes 21 seconds60%
Gopal5 minutes 6 seconds46.67%
Pp3 minutes 7 seconds60%
Trivedi Divyesh Batuklal2 minutes 8 seconds100%
Trivedi Divyesh Batuklal4 minutes 42 seconds53.33%
P c3 minutes 27 seconds66.67%
R K DELVADIYA2 minutes 53 seconds60%
Zankruti h patel4 minutes 10 seconds40%
P3 minutes 9 seconds66.67%
ઍર5 minutes 40 seconds53.33%
Ekta3 minutes 47 seconds40%
Solankk dipaleeben khemchandbhai6 minutes 19 seconds20%
Prajapati Rameshbhai Hemabhai1 minutes 27 seconds93.33%
Prajapati Rameshbhai Hemabhai4 minutes 6 seconds46.67%
Amit3 minutes 14 seconds60%
Harpal2 minutes 20 seconds66.67%
Nimishaben4 minutes 45 seconds53.33%
Anil2 minutes 23 seconds86.67%
M2 minutes 66.67%
Jaysinh3 minutes 6 seconds73.33%
Deepak6 minutes 66.67%
Harish1 minutes 15 seconds100%
Jank7 minutes 59 seconds73.33%
Harish1 minutes 39 seconds100%
Rajesh3 minutes 41 seconds80%
JAFAR MOOSABHAI BHADARKA2 minutes 6 seconds86.67%
Harish2 minutes 52 seconds73.33%
R s patel3 minutes 40 seconds80%
Dipen2 minutes 24 seconds73.33%
Ashokkumar M Parmar4 minutes 2 seconds60%
S. K. Patel3 minutes 50 seconds46.67%
Kanjibhai mavabhai suvatar3 minutes 4 seconds73.33%
BHUPENDRASINH2 minutes 27 seconds53.33%
Virjibhai Sardarbhai bhutadiya5 minutes 37 seconds73.33%
W1 minutes 33 seconds100%
2 minutes 48 seconds93.33%
G1 minutes 47 seconds73.33%
R.D3 minutes 52 seconds26.67%
Shital RAMESHBHAI Patel2 minutes 17 seconds100%
Shital4 minutes 18 seconds20%
Ya2 minutes 21 seconds80%
Kavyaa Dave12 minutes 6 seconds53.33%
ISHWAR BHAI SRATHOD4 minutes 13 seconds93.33%
DHIRUBHAI K RATHOD3 minutes 9 seconds60%
Anilpandav1 minutes 57 seconds93.33%
Tejal patel5 minutes 1 seconds66.67%
Rameshbhai g5 minutes 25 seconds46.67%
Huhh2 minutes 36 seconds60%
Mm1 minutes 53 seconds73.33%
SHARMA RAVI HARSHADKUMAR3 minutes 48 seconds40%
Kirit3 minutes 19 seconds80%
Kapil39 seconds6.67%
b1 minutes 20 seconds93.33%
Jigs2 minutes 51 seconds86.67%
Kiran2 minutes 6 seconds80%
Hiren3 minutes 25 seconds73.33%
Rameshbhai patel3 minutes 16 seconds60%
Maahi2 minutes 36 seconds53.33%
A1 minutes 29 seconds93.33%
કટારા kalpeshkumar લ3 minutes 2 seconds66.67%
Habiba4 minutes 25 seconds53.33%
Dilip2 minutes 54 seconds80%
Dipika2 minutes 23 seconds73.33%
Patel pankajbhai Dineshbhai5 minutes 41 seconds66.67%
J.R Rathva7 minutes 29 seconds60%
Pankaj2 minutes 1 seconds66.67%
H3 minutes 25 seconds93.33%
p1 minutes 58 seconds60%
Hasan3 minutes 20 seconds86.67%
GSGohil4 minutes 14 seconds40%
Mayur8 minutes 23 seconds46.67%
Vasant1 minutes 27 seconds80%
d2 minutes 58 seconds66.67%
JADIYA HIRAL N.2 minutes 50 seconds60%
RJ2 minutes 15 seconds73.33%
SHAIKH SHABNAM BANU3 minutes 4 seconds73.33%
A1 minutes 48 seconds100%
Aa1 minutes 45 seconds86.67%
JIGAR KUMAR SONI2 minutes 42 seconds86.67%
Sb2 minutes 25 seconds66.67%
A2 minutes 36 seconds86.67%
Manoj1 minutes 35 seconds33.33%
bdp4 minutes 16 seconds66.67%
nitin1 minutes 49 seconds73.33%
L4 minutes 33 seconds66.67%
D. B. Solanki5 minutes 45 seconds40%
Dinesh2 minutes 9 seconds93.33%
Dinesh3 minutes 28 seconds53.33%
Vasant3 minutes 21 seconds73.33%
Babubhai parmar3 minutes 16 seconds53.33%
Jani4 minutes 42 seconds66.67%
J1 minutes 34 seconds100%
J2 minutes 42 seconds66.67%
Jitendra2 minutes 56 seconds53.33%
Parul1 minutes 53 seconds93.33%
Solanki Nilesh kumar Bhagawandas3 minutes 36 seconds46.67%
B2 minutes 40 seconds80%
Lalji v Thakkar3 minutes 9 seconds73.33%
Archana10 minutes 33 seconds73.33%
સીડી4 minutes 54 seconds80%
kinjal Macwan3 minutes 44 seconds53.33%
Thakorbhai.m.vankar5 minutes 22 seconds40%
N.L.Thakor3 minutes 15 seconds53.33%
PRABHUBHAI2 minutes 47 seconds80%
Yogesh6 minutes 51 seconds40%
Sweety2 minutes 5 seconds93.33%
Prakash Kumar manilal Prajapati4 minutes 2 seconds53.33%
Nituba pruthvirajsinh jadeja2 minutes 40 seconds100%
GAJENDRAKUMAR D MAHIDA5 minutes 21 seconds80%
Vimal vaghela3 minutes 26 seconds80%
Maheshkumar Parmar2 minutes 23 seconds93.33%
V kp2 minutes 22 seconds100%
Nileshkaramata3 minutes 34 seconds26.67%
Rst3 minutes 31 seconds93.33%
Mali Vikrambhai Laxmanbhai2 minutes 23 seconds66.67%
Zala vikramsinh ranchhodji4 minutes 4 seconds73.33%
Pradip patel2 minutes 36 seconds66.67%
Jayeshbhai Dhirubhai patel5 minutes 52 seconds60%
રીયગ2 minutes 6 seconds100%
Tejasbhai Gordhanbhai mali4 minutes 56 seconds66.67%
Hetal2 minutes 18 seconds20%
B.M.Patel3 minutes 17 seconds73.33%
Praful2 minutes 56 seconds66.67%
Abcd5 minutes 48 seconds46.67%
Ddd2 minutes 57 seconds40%
Bharat5 minutes 2 seconds66.67%
ડગફ2 minutes 14 seconds93.33%
Mshesh3 minutes 54 seconds60%
H3 minutes 7 seconds53.33%
MEHUL KAKADIYA3 minutes 52 seconds53.33%
SAVJIBHAI PATEL1 minutes 39 seconds100%
S.p4 minutes 50 seconds66.67%
Tushar3 minutes 1 seconds73.33%
Rohit2 minutes 15 seconds53.33%
Mk suthar1 minutes 35 seconds100%
Bhavsinh jadav1 minutes 35 seconds80%
R1 minutes 53 seconds86.67%
R3 minutes 66.67%
yas2 minutes 11 seconds46.67%
Jv4 minutes 57 seconds60%
Pp1 minutes 100%
P1 minutes 53 seconds60%
K.V.PUVAR2 minutes 21 seconds80%
Prince Rao2 minutes 16 seconds60%
Bhavsinh jadav3 minutes 25 seconds53.33%
C4 minutes 6 seconds60%
Rahul2 minutes 49 seconds66.67%
Rohit3 minutes 1 seconds46.67%
Y3 minutes 50 seconds40%
Ukp2 minutes 39 seconds93.33%
Chandresh Dabhi3 minutes 13 seconds46.67%
Prakashbhai Gujarati1 minutes 20 seconds100%
RAVI3 minutes 15 seconds66.67%
1232 minutes 13 seconds26.67%
Nitin Badrakiya2 minutes 33 seconds53.33%
CRC MOTIBEJ Nilesh3 minutes 6 seconds60%
Prakashbhai Gujarati3 minutes 21 seconds46.67%
Kk2 minutes 18 seconds60%
Dishant2 minutes 31 seconds53.33%
Mk suthar2 minutes 17 seconds66.67%
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI2 minutes 13 seconds93.33%
A patel1 minutes 30 seconds60%
Amit Patel4 minutes 55 seconds53.33%
A3 minutes 12 seconds66.67%
મિતેશભાઈ7 minutes 50 seconds60%
dffd2 minutes 28 seconds73.33%
J3 minutes 28 seconds80%
M k p6 minutes 58 seconds53.33%
A6 minutes 30 seconds46.67%
Jay3 minutes 32 seconds46.67%
Rahul prjapati3 minutes 13 seconds86.67%
Jk3 minutes 33 seconds60%
Jagrut2 minutes 29 seconds53.33%
Parulben Ganpatbhai Mistry4 minutes 42 seconds93.33%
GOVIND PATELLA4 minutes 46 seconds73.33%
Dinesh Prajapati3 minutes 59 seconds53.33%
Ramsinh2 minutes 38 seconds40%
Dharmesh3 minutes 26 seconds60%
K5 minutes 26 seconds53.33%
Pd1 minutes 38 seconds100%
Raj2 minutes 21 seconds73.33%
Hasan4 minutes 53 seconds80%
Vansh Ajay1 minutes 4 seconds73.33%
Vansh Ajay1 minutes 58 seconds26.67%
Ddd1 minutes 24 seconds100%
Fff2 minutes 11 seconds53.33%
A2 minutes 39 seconds93.33%
Shailesh6 minutes 37 seconds80%
Nitin2 minutes 33 seconds80%
M9 minutes 1 seconds53.33%
Galchar ishwarbhai kanjibhai3 minutes 21 seconds73.33%
Vipul1 minutes 18 seconds93.33%
Vipul3 minutes 36 seconds60%
Shailesh mevada3 minutes 39 seconds73.33%
Gautambhai2 minutes 49 seconds60%
Ushaben4 minutes 29 seconds60%
A1 minutes 57 seconds40%
devendra jadav5 minutes 37 seconds66.67%
Dipak3 minutes 53 seconds66.67%
Parulben Ganpatbhai Mistry4 minutes 19 seconds73.33%
Viru3 minutes 4 seconds40%
Ynj5 minutes 15 seconds73.33%
A3 minutes 13 seconds53.33%
84 minutes 12 seconds53.33%
Rohit2 minutes 34 seconds40%
Rohit4 minutes 14 seconds0%
Prakashbhai3 minutes 35 seconds60%
Sanjay makwana4 minutes 60%
Dm3 minutes 60%
Hiren Patel5 minutes 12 seconds66.67%
Ramji1 minutes 58 seconds46.67%
Pankaj rana brc jamkhambhaliya1 minutes 6 seconds100%
Raj6 minutes 10 seconds60%
Pankaj rana54 seconds93.33%
Pankaj3 minutes 10 seconds66.67%
Dhaval gohel2 minutes 35 seconds66.67%
Rah3 minutes 19 seconds60%
Govind1 minutes 44 seconds73.33%
piyush patel2 minutes 48 seconds60%
Kd2 minutes 54 seconds73.33%
H3 minutes 56 seconds53.33%
Pd3 minutes 39 seconds40%
.2 minutes 36 seconds53.33%
Vd2 minutes 37 seconds100%
VIJAY2 minutes 31 seconds60%
Rohit4 minutes 12 seconds46.67%
RD2 minutes 41 seconds66.67%
Chauhan jitendrasinh S4 minutes 56 seconds66.67%
Pappu3 minutes 6 seconds66.67%
K.k.1 minutes 31 seconds80%
H.S Nanakshahi5 minutes 11 seconds73.33%
Hareshbhai K. Meer4 minutes 29 seconds46.67%
K.k.5 minutes 44 seconds60%
S L pargi4 minutes 14 seconds40%
Hetal2 minutes 50 seconds53.33%
Dipika S Patel1 minutes 7 seconds100%
Dipika S Patel3 minutes 1 seconds53.33%
Umesh parmar3 minutes 26 seconds66.67%
SONAL SATANI3 minutes 20 seconds53.33%
Trivedi Divyesh Batuklal3 minutes 25 seconds40%
Gajo3 minutes 36 seconds40%
Rameshbhai H.Prajapati4 minutes 35 seconds60%
Ashraf Sujela3 minutes 20 seconds46.67%
Krupa1 minutes 48 seconds80%
a3 minutes 12 seconds66.67%
V. D. Kher1 minutes 46 seconds100%
Vd2 minutes 9 seconds86.67%
Yusuf3 minutes 52 seconds60%
Govindbhai2 minutes 7 seconds60%
Vinod5 minutes 48 seconds53.33%
H3 minutes 59 seconds73.33%
CHAUDHARI PRADIPBHAI CHANDUBHAI4 minutes 47 seconds46.67%
g s multani4 minutes 55 seconds60%
Damor Satishkumar S3 minutes 44 seconds53.33%
PatelSandipbhai Dhanjibhai5 minutes 10 seconds66.67%
Ps4 minutes 15 seconds80%
Arvind5 minutes 39 seconds60%
Malde7 minutes 3 seconds46.67%
D.K.solanki3 minutes 48 seconds66.67%
RITESH PATEL3 minutes 53 seconds66.67%
HIMMATKUMAR G GOHIL5 minutes 5 seconds80%
N1 minutes 44 seconds26.67%
Maheshkumar v Trivedi4 minutes 24 seconds60%
Ramesh3 minutes 42 seconds60%
Chaudhari ashokbhai2 minutes 100%
Chaudhari ashokbhai4 minutes 40 seconds40%
Hadiyal vaktabhai1 minutes 44 seconds93.33%
A2 minutes 54 seconds60%
KALAMBHAI5 minutes 16 seconds40%
Pd8 minutes 24 seconds40%
Priyanka4 minutes 12 seconds80%
Vk1 minutes 32 seconds100%
Vk5 minutes 4 seconds46.67%
NIMISHABEN VALLABHBHAI TANDEL3 minutes 27 seconds60%
Hitesh4 minutes 57 seconds66.67%
Mk vadher2 minutes 40 seconds20%
S a.4 minutes 6 seconds53.33%
શૈલેષ6 minutes 73.33%
Vd2 minutes 35 seconds73.33%
Hasu7 minutes 2 seconds100%
V d3 minutes 42 seconds33.33%
BAVA MINABEN MANGALPURI5 minutes 32 seconds40%
Pi3 minutes 35 seconds60%
Punjabhai D Chauhan2 minutes 30 seconds60%
P.M.MALIVAD2 minutes 54 seconds53.33%
Bhargav3 minutes 38 seconds60%
Jitendrakumar Amrutbhai Patel4 minutes 58 seconds73.33%
Bmp4 minutes 5 seconds53.33%
Sandhya4 minutes 35 seconds40%
Ss2 minutes 28 seconds53.33%
Anand mokasana3 minutes 35 seconds40%
Rafik2 minutes 2 seconds80%
Ghh3 minutes 41 seconds46.67%
H R4 minutes 27 seconds66.67%
Kalpesh vadher2 minutes 4 seconds93.33%
Khokhariya Punabhai jogabhai2 minutes 58 seconds93.33%
Lalita patil4 minutes 53 seconds26.67%
AJITSINH V.SOLANKI1 minutes 49 seconds100%
Jay4 minutes 48 seconds46.67%
Kk1 minutes 57 seconds60%
Moin shaikh3 minutes 33 seconds66.67%
Jignesh patel3 minutes 28 seconds46.67%
Hitesh3 minutes 19 seconds60%
Hitesh Patel3 minutes 2 seconds40%
Pravin3 minutes 5 seconds66.67%
Bs3 minutes 20 seconds86.67%
Chirag2 minutes 26 seconds60%
Vv3 minutes 40 seconds53.33%
K2 minutes 51 seconds46.67%
bhavu2 minutes 17 seconds53.33%
Ankit2 minutes 13 seconds66.67%
A. V. Khunt1 minutes 16 seconds86.67%
A. V. Khunt2 minutes 56 seconds53.33%
Dipikaben Patel3 minutes 42 seconds40%
Sangita k Patel2 minutes 38 seconds33.33%
SWATIBEN4 minutes 34 seconds60%
Bharat Chaudhary3 minutes 25 seconds73.33%
Devendra Kumar Hirabhai makwana3 minutes 25 seconds86.67%
Mansuri1 minutes 41 seconds66.67%
Bhavin3 minutes 6 seconds40%
I3 minutes 42 seconds46.67%
Mansuri3 minutes 39 seconds46.67%
Bhagabhai prajapati3 minutes 32 seconds53.33%
Jigs3 minutes 23 seconds80%
Kiritkumar Kantibhai Prajapati5 minutes 38 seconds66.67%
Bharat2 minutes 50 seconds66.67%
Naresh Patel3 minutes 56 seconds66.67%
n2 minutes 32 seconds66.67%
Gujarati Prakashbhai4 minutes 21 seconds40%
Nayee Miteshkumar Rameshbhai3 minutes 56 seconds46.67%
Rv5 minutes 14 seconds53.33%
Hasmukhbhai3 minutes 49 seconds26.67%
Khokhariya Punabhai jogabhai8 minutes 16 seconds33.33%
Dev2 minutes 17 seconds53.33%
CHAUDHARY GOVIND N3 minutes 29 seconds60%
HARISHKUMAR BHIKHABHAI PATEL3 minutes 28 seconds80%
Ramchandrabhai bhurkabhai rathwa9 minutes 28 seconds33.33%
Rajendra thakor1 minutes 54 seconds53.33%
Jadav jasvantsinh8 minutes 44 seconds100%
JASVANTKUMAR A GOHEL3 minutes 51 seconds66.67%
NARENDRA PRAJAPATI3 minutes 48 seconds66.67%
Pareshkumar3 minutes 8 seconds80%
Sureshbhai2 minutes 54 seconds60%
Dabhi Nitin Kumar Gangarambhai1 minutes 36 seconds100%
Aasiya2 minutes 6 seconds60%
Dabhi Nitin Kumar Gangarambhai4 minutes 21 seconds60%
Jagdishchandra h.purohit3 minutes 44 seconds46.67%
hi3 minutes 37 seconds53.33%
Girish2 minutes 40 seconds53.33%
Jivrambhai Chauhan2 minutes 59 seconds60%
Jayesh Amin3 minutes 66.67%
Gayatri Kanaiyalal2 minutes 47 seconds46.67%
પ્રકાશ4 minutes 11 seconds60%
Tadvi kansinh n5 minutes 41 seconds33.33%
Khushi4 minutes 52 seconds26.67%
RAJPUT Mohammad Arif5 minutes 53 seconds46.67%
Ram patel4 minutes 4 seconds66.67%
Rakeshkumar shamalbhai3 minutes 36 seconds66.67%
Patel Ketan5 minutes 22 seconds46.67%
prakash2 minutes 26 seconds93.33%
Chaudhary veenaben2 minutes 1 seconds86.67%
D. K. Gauswami7 minutes 5 seconds53.33%
Ad4 minutes 24 seconds80%
Sureshkumar Parmar3 minutes 22 seconds73.33%
Rakeshkumar shamalbhai4 minutes 37 seconds53.33%
J6 minutes 7 seconds46.67%
Rathod Sonalba D.2 minutes 49 seconds53.33%
SHAILESHKUMAR RAJESHPRASAD VERMA1 minutes 10 seconds100%
Mmmmmm2 minutes 59 seconds60%
Hasu4 minutes 36 seconds80%
SHAILESHKUMAR RAJESHPRASAD VERMA3 minutes 32 seconds100%
SHAILESHKUMAR RAJESHPRASAD VERMA8 minutes 17 seconds53.33%
Dev Sadhu2 minutes 29 seconds60%
Kusumbahen4 minutes 29 seconds73.33%
Bipin3 minutes 21 seconds86.67%
mahendra s gamit2 minutes 51 seconds73.33%
Kher vilpeshkumar bachubhai5 minutes 26 seconds53.33%
Ph1 minutes 23 seconds100%
Thakor kajal Kaluji2 minutes 58 seconds26.67%
Patel1 minutes 41 seconds100%
Ratan4 minutes 40 seconds60%
Rohit Dodiya2 minutes 43 seconds53.33%
Patel4 minutes 40 seconds33.33%
Punam1 minutes 47 seconds53.33%
P5 minutes 11 seconds53.33%
A2 minutes 22 seconds93.33%
Gjgjggg1 minutes 93.33%
N.b.dabhi3 minutes 15 seconds66.67%
PRAKASHKUMAR3 minutes 42 seconds73.33%
Cdfhfvb2 minutes 40 seconds53.33%
Laljibhai13 minutes 3 seconds53.33%
B2 minutes 41 seconds66.67%
Bharatiben M. Prajapati3 minutes 47 seconds60%
Satish2 minutes 42 seconds46.67%
Patel pratixa j4 minutes 58 seconds60%
Arpit patel2 minutes 9 seconds33.33%
Rajesh3 minutes 27 seconds66.67%
SunilBhagora2 minutes 37 seconds93.33%
RAJPUT HITESH SINH D2 minutes 38 seconds60%
Rajnikant4 minutes 31 seconds66.67%
Patel asha m3 minutes 5 seconds53.33%
Cdven5 minutes 26 seconds60%
R S PATEL6 minutes 8 seconds73.33%
Ramesh4 minutes 5 seconds73.33%
Hello2 minutes 56 seconds93.33%
Abc1 minutes 19 seconds100%
Dineshchandra. Mal6 minutes 22 seconds60%
Abc2 minutes 28 seconds66.67%
Lalabhai laxmanbhai Rathod7 minutes 14 seconds53.33%
Ashok1 minutes 31 seconds86.67%
Kiran GAMIT2 minutes 59 seconds60%
MEHTA HARESHBHAI JAYANTIBHAI2 minutes 55 seconds60%
Solanki Rajnikant2 minutes 13 seconds40%
BHAVESH UPADHYAY5 minutes 39 seconds66.67%
C3 minutes 49 seconds53.33%
kiran3 minutes 51 seconds66.67%
J.m3 minutes 40 seconds60%
Nirad Chauhan3 minutes 12 seconds60%
SHAIKH SHABNAMBANU BABUBHAI3 minutes 35 seconds60%
Narendra2 minutes 11 seconds60%
H L JOSHI1 minutes 30 seconds100%
DILIPSINH17 minutes 30 seconds93.33%
RAJESINH CHAUHAN3 minutes 56 seconds73.33%
Kiran2 minutes 56 seconds60%
A2 minutes 13 seconds53.33%
C.L.KAKALA1 minutes 49 seconds100%
C.L.KAKALA8 minutes 13 seconds46.67%
જીતેન્દ્ર પરમાર3 minutes 47 seconds73.33%
ABCD4 minutes 2 seconds80%
Suthar hetal5 minutes 53 seconds53.33%
રેખાબેન5 minutes 27 seconds93.33%
K2 minutes 9 seconds73.33%
Upin patel2 minutes 55 seconds93.33%
K M LIMBACHIYA4 minutes 42 seconds53.33%
Upin patel4 minutes 26 seconds53.33%
DILIPSINH2 minutes 41 seconds60%
Ramjibhai1 minutes 30 seconds80%
Ramjibhai2 minutes 52 seconds53.33%
Ju2 minutes 35 seconds86.67%
H l joshi3 minutes 58 seconds46.67%
MAHIPAL4 minutes 9 seconds53.33%
R.d.patel5 minutes 11 seconds46.67%
Nilam2 minutes 28 seconds53.33%
Dahyabhai5 minutes 6 seconds46.67%
Rajeshbhai3 minutes 14 seconds80%
S1 minutes 23 seconds60%
Asha1 minutes 9 seconds93.33%
Dipak2 minutes 31 seconds53.33%
Chetanaben49 seconds100%
Jayaben50 seconds20%
Sk3 minutes 25 seconds60%
Chetanaben2 minutes 8 seconds46.67%
Solanki Vishnukumar Govindlal2 minutes 55 seconds53.33%
Bhanji39 minutes 27 seconds73.33%
Kushal1 minutes 49 seconds80%
Ranjit2 minutes 51 seconds46.67%
Naresh Chauhan3 minutes 33 seconds66.67%
B.M.PATEL4 minutes 31 seconds66.67%
PARMAR BHARATKUMAR DANABHAI3 minutes 16 seconds40%
Ashok Mevada7 minutes 9 seconds60%
Cghjjkkk4 minutes 6 seconds53.33%
Mehulkumar2 minutes 1 seconds93.33%
K h patel5 minutes 66.67%
K.V.OUVAR6 minutes 21 seconds86.67%
Mm Chaudhary3 minutes 17 seconds46.67%
Abc48 seconds100%
Viraj4 minutes 49 seconds80%
Abc12 minutes 36 seconds73.33%
Jjjjj6 minutes 42 seconds80%
A1 minutes 48 seconds100%
Mn4 minutes 6 seconds66.67%
Soni1 minutes 22 seconds100%
NITIN P PATEL1 minutes 22 seconds86.67%
A3 minutes 58 seconds60%
Raman1 minutes 35 seconds100%
N.p.patel4 minutes 16 seconds46.67%
BHAVESHBHAI j bhatt1 minutes 51 seconds100%
Soni5 minutes 33 seconds73.33%
Prajapati Rameshbhai Ishvarbhai5 minutes 17 seconds80%
Mksuthar2 minutes 49 seconds66.67%
Akshay2 minutes 47 seconds73.33%
Mehul patel3 minutes 15 seconds80%
VVH1 minutes 49 seconds66.67%
Prakash4 minutes 19 seconds46.67%
Khmodi3 minutes 51 seconds53.33%
Hetal Rajput3 minutes 27 seconds80%
Faiyazahemad S Kothari3 minutes 27 seconds40%
Sureshkumar m.parmar2 minutes 53 seconds53.33%
Rupareliya Jagdishkumar Shantilal3 minutes 16 seconds73.33%
vs1 minutes 48 seconds53.33%
A mvaniya3 minutes 28 seconds40%
disha5 minutes 7 seconds66.67%
Dipak Baria9 minutes 24 seconds66.67%
Rakesh2 minutes 41 seconds66.67%
Jadav jasvantsinh2 minutes 44 seconds66.67%
S.p.Rathod2 minutes 52 seconds46.67%
Kamlesh2 minutes 35 seconds46.67%
Mamgalbhai T Zinzuvadiya2 minutes 9 seconds100%
Manisha4 minutes 35 seconds53.33%
N K Prajapati3 minutes 20 seconds66.67%
SOLANKI ISHWARBHAI RAMJIBHAI2 minutes 29 seconds53.33%
Kushal2 minutes 28 seconds73.33%
Chetan2 minutes 42 seconds66.67%
Pankajkumar patel4 minutes 24 seconds66.67%
Jahanvi3 minutes 47 seconds73.33%
Parel mahendra3 minutes 35 seconds46.67%
RV1 minutes 44 seconds46.67%
Kiran dabgar8 minutes 55 seconds60%
Amrutbhai4 minutes 2 seconds73.33%
Lav Vyas15 minutes 35 seconds46.67%
Pina patel3 minutes 34 seconds46.67%
Rakeshparmar Dipakkumar parmar2 minutes 32 seconds60%
Ramesh4 minutes 15 seconds53.33%
G1 minutes 56 seconds33.33%
Hina Parmar2 minutes 39 seconds66.67%
Kk2 minutes 17 seconds60%
R.J. Patel4 minutes 42 seconds53.33%
Ya3 minutes 66.67%
Good MEHULKUMAR1 minutes 37 seconds66.67%
Aakk1 minutes 27 seconds46.67%
KRUNAL PATEL1 minutes 52 seconds86.67%
DAHYABHAI CHHAGANBHAI PRAJAPATI2 minutes 19 seconds66.67%
Viki3 minutes 8 seconds66.67%
Dipak Prajapati3 minutes 39 seconds60%
Yogesh2 minutes 40 seconds53.33%
Vijay2 minutes 37 seconds80%
Kisan3 minutes 38 seconds66.67%
M4 minutes 73.33%
Pranav3 minutes 6 seconds33.33%
Pp3 minutes 32 seconds60%
Jignesh5 minutes 37 seconds66.67%
Bjb4 minutes 30 seconds53.33%
Devendra3 minutes 35 seconds53.33%
Dhirendrasinh Parmar5 minutes 45 seconds60%
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI6 minutes 58 seconds73.33%
A11 minutes 11 seconds46.67%
Nikesh3 minutes 3 seconds86.67%
Pravin Panchal2 minutes 54 seconds46.67%
બબ3 minutes 43 seconds86.67%
Vikram patel2 minutes 22 seconds60%
Jayesh2 minutes 57 seconds60%
Pravin3 minutes 45 seconds73.33%
Hasmukhbhai B. Patel2 minutes 42 seconds86.67%
Kirit patel4 minutes 13 seconds66.67%
Sandip2 minutes 22 seconds66.67%
NAYANKUMAR2 minutes 2 seconds60%
M.m.gandhi5 minutes 42 seconds33.33%
Tejas prajapatu1 minutes 51 seconds53.33%
Delvadiya Rajubhai3 minutes 51 seconds60%
Alpa patel3 minutes 11 seconds60%
Bamaniya NARVATBHAI koyabhai5 minutes 31 seconds46.67%
Test2 minutes 44 seconds66.67%
Alpesh6 minutes 8 seconds46.67%
Fgr2 minutes 48 seconds60%
Dilip Kumar3 minutes 42 seconds46.67%
Kamleshbhai mejiyatar1 minutes 18 seconds80%
Navtej2 minutes 43 seconds60%
BHILDASHRATH RANCHHODBHAI3 minutes 7 seconds20%
S2 minutes 18 seconds73.33%
Bhavikkumar s Yogi5 minutes 9 seconds66.67%
Bhoi Sureshbhai Ramsinh2 minutes 57 seconds40%
Pankaj P Patel5 minutes 13 seconds66.67%
Alpaben vithalbhai desai8 minutes 7 seconds93.33%
Jivabhai A Damor2 minutes 59 seconds73.33%
SHAH krupaben dipakbhai2 minutes 5 seconds100%
Vimal vaghela5 minutes 39 seconds60%
S.M.Mevada3 minutes 18 seconds46.67%
Sanjay kumar manila patel2 minutes 48 seconds100%
SANJAY KUMAR MANILAL PATEL4 minutes 7 seconds53.33%
Ashwin2 minutes 55 seconds60%
BHILDASHRATH RANCHOOD BHAI4 minutes 48 seconds26.67%
Sandip p Patel5 minutes 2 seconds73.33%
Alpa vithalbhai desai3 minutes 40 seconds73.33%
D j Chaudhary2 minutes 47 seconds66.67%
Bharat p patel1 minutes 55 seconds80%
Aanandi3 minutes 43 seconds53.33%
Bharar p patel6 minutes 4 seconds13.33%
Prakashkumar D Patel1 minutes 26 seconds100%
Prakash4 minutes 15 seconds66.67%
Rashmika kanaiyalal brahmbhatt3 minutes 2 seconds66.67%
Alaka c chauhan1 minutes 26 seconds100%
Pravinbhai Ishvarbhai Vaghela5 minutes 14 seconds66.67%
Nilesh4 minutes 2 seconds66.67%
Kaushik2 minutes 49 seconds53.33%
B.A. BARIA5 minutes 31 seconds53.33%
Maganbhai3 minutes 50 seconds46.67%
Kangana51 seconds20%
MALIVAD PRATAPBHAI MANSUKHBHAI4 minutes 13 seconds53.33%
Vcvbyh1 minutes 56 seconds53.33%
Kokar,hasrhbahum,lkarm11 minutes 55 seconds20%
Kangana47 seconds20%
Pathan Mohammed anash Aarif Khan2 minutes 47 seconds13.33%
Shaileah4 minutes 48 seconds66.67%
SACHIN DAVE4 minutes 24 seconds53.33%
Josana1 minutes 35 seconds26.67%
Jignesh p patel2 minutes 17 seconds93.33%
Dharmista22 minutes 26.67%
Thakar pradipbhai1 minutes 8 seconds100%
Pradip3 minutes 22 seconds66.67%
Narendra4 minutes 19 seconds40%
Mahendra Labana3 minutes 7 seconds46.67%
Ggg2 minutes 51 seconds66.67%
Vbzala2 minutes 7 seconds53.33%
Rohit kumar R.patel3 hours 1 minutes 58 seconds53.33%
Bipin4 minutes 58 seconds60%
SHAH krupaben2 minutes 59 seconds53.33%
Snehal Modi2 minutes 15 seconds66.67%
Navinbhai4 minutes 2 seconds66.67%
Xuz4 minutes 3 seconds60%
B1 minutes 17 seconds93.33%
Sharmishtha Ishvargiri Gosai6 minutes 6 seconds73.33%
kiran5 minutes 53 seconds66.67%
B4 minutes 41 seconds60%
H k patel5 minutes 33 seconds66.67%
Hug5 minutes 21 seconds53.33%
KIRANSINH3 minutes 11 seconds66.67%
I. U. PATHAN4 minutes 14 seconds40%
Vivek2 minutes 41 seconds53.33%
Chaudhari Ravindrakumar4 minutes 37 seconds60%
RAKESHKUMAR PRAJAPATI3 minutes 22 seconds53.33%
H2 minutes 3 seconds60%
Sr1 minutes 32 seconds93.33%
Sr2 minutes 58 seconds60%
B k, damor8 minutes 24 seconds26.67%
Ansari Mumtazalam Mahammad Nizamuddin5 minutes 8 seconds60%
Anisha6 minutes 45 seconds26.67%
DEVENDRA KUMAR HIRABHAI MAKWANA6 minutes 29 seconds66.67%
Mehul1 minutes 57 seconds40%
Patel2 minutes 49 seconds33.33%
harsiddhbhai1 minutes 38 seconds93.33%
Pinal patel3 minutes 50 seconds73.33%
jayesh prajapati4 minutes 41 seconds53.33%
Patel Kumashbhai4 minutes 33 seconds60%
Radhika Vanik1 minutes 10 seconds100%
A2 minutes 36 seconds46.67%
Hardik3 minutes 37 seconds46.67%
Radhika vanik1 minutes 27 seconds100%
Radhika vanik1 minutes 38 seconds53.33%
Patel Brijeshkumar Somabhai2 minutes 33 seconds46.67%
Pankajkumar3 minutes 38 seconds66.67%
Radhika3 minutes 19 seconds26.67%
Pk4 minutes 35 seconds46.67%
S.k.patel3 minutes 42 seconds60%
Vasant kumar kantilal parmar6 minutes 14 seconds60%
GOHIL CHANDULAL KARAMASHIBHAI4 minutes 10 seconds53.33%
Pj3 minutes 39 seconds60%
Mahesh Rao2 minutes 56 seconds93.33%
Vijaysinh chudasama3 minutes 38 seconds46.67%
Rakesh3 minutes 48 seconds46.67%
Raja3 minutes 51 seconds66.67%
K2 minutes 38 seconds66.67%
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI3 minutes 53 seconds66.67%
Ashvin rana3 minutes 25 seconds33.33%
Vijay3 minutes 27 seconds60%
Tejsingh parmar1 minutes 32 seconds100%
Thakor jayanti1 minutes 23 seconds86.67%
ODEDARA VIJAYKUMAR5 minutes 6 seconds46.67%
Jj2 minutes 32 seconds73.33%
Sd3 minutes 28 seconds60%
THAKOR Jayantibhai4 minutes 33 seconds40%
Mahesh4 minutes 8 seconds53.33%
Patel Vikramkumar Dahyalal2 minutes 45 seconds46.67%
Tejsingh parmar4 minutes 54 seconds60%
Jalabhai k bharvad4 minutes 37 seconds66.67%
KB2 minutes 52 seconds66.67%
Gokal.bhai2 minutes 28 seconds73.33%
DHARABEN BHAGWANJIBHAI TANK1 minutes 11 seconds100%
DHARABEN BHAGWANJIBHAI TANK4 minutes 20 seconds46.67%
Gokal.bhai4 minutes 40 seconds40%
B b patel4 minutes 5 seconds53.33%
Jinal3 minutes 38 seconds66.67%
dj3 minutes 24 seconds73.33%
Nayan t2 minutes 58 seconds66.67%
Manisha patel5 minutes 36 seconds60%
Jayraj .h.solanki13 minutes 44 seconds66.67%
P R patel1 minutes 32 seconds100%
DAHYABHAI CHHAGANBHAI PRAJAPATI3 minutes 15 seconds53.33%
Makwana Hareshkumar2 minutes 25 seconds40%
Shaileshkumar Mafatlal Parmar2 minutes 4 seconds33.33%
Samrat Prakashkumar prajapati2 minutes 16 seconds53.33%
Prakashkumar R patel3 minutes 20 seconds46.67%
Rajni3 minutes 37 seconds60%
H. B. PATEL2 minutes 18 seconds80%
M.A.SHEIKH1 minutes 27 seconds100%
Rahulsinh BARAD3 minutes 26 seconds60%
Sy4 minutes 53.33%
જાદવ બિપીનભાઇ8 minutes 40 seconds93.33%
Baria Narvatsinh Virendrasinh2 minutes 12 seconds40%
Anis4 minutes 32 seconds73.33%
Virag4 minutes 17 seconds46.67%
Tribhovan joshi17 minutes 21 seconds66.67%
A A3 minutes 26 seconds66.67%
Raju4 minutes 12 seconds66.67%
Ishvarlal bhemjibhai Paramar4 minutes 66.67%
જાદવ બિપિનભાઈ1 minutes 36 seconds26.67%
Ravi5 minutes 7 seconds53.33%
Ank3 minutes 25 seconds53.33%
Yasin2 minutes 8 seconds60%
Jadav Bipinbhai3 minutes 15 seconds26.67%
Vijay parmar4 minutes 1 seconds73.33%
A2 minutes 49 seconds40%
az2 minutes 11 seconds60%
Saddam Baloch4 minutes 37 seconds40%
M3 minutes 58 seconds53.33%
Geetaben c Trivedi4 minutes 4 seconds53.33%
Sejalben prajapati2 minutes 22 seconds100%

about this online quiz post

If you like this post you can share our post with other friends… And if you want to give any suggestion related to this post you can let us know by commenting..Your comment will motivate us to do more such work… Thank you

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment