સુચના:-અહી સમયાંતરે નવી નવી ક્વિજ ઉમેરવામાં આવશે રોજ આવી ક્વિજ રમવા માટે અમારી સાઈટની મુલાકાત લેતા રહેજો...આભાર

SCHOOL INSPECTOR ONLINE QUIZ-3

Result leaderboard

NameDurationPoints
arvi.prajapati1 minutes 43 seconds9

what perpose of online Quiz?

This nmms,pse online quiz has been created for educational purpose as well as for the purpose of working in academic competitive examinations. The purpose of this quiz is to maximize the benefit of the students and increase the knowledge of the children. .

why the online quiz?

quiz   is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subjects. Quizzes can be used as a brief assessment in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, or skills. They can also be televised for entertainment purposes, often in a game show format nmms,pse online quiz

How to play online quiz?

here we discusse the step how to play online quiz and how to see your result and score

step-1: scrol down and press start buttons

step-2: chose your answer

step-3: press next

step-4: after finish all the questions..then press finish button and see your result and get your certificate

cheers….

0%
0 votes, 0 avg
880

SCHOOL INSPECTOR ONLINE QUIZ-3

આ Quiz શૈક્ષણિક હેતુ તેમજ શૈક્ષણિક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં કામ લાગે તે હેતુ થી બનાવ્વવામાં આવેલ છે…આ ક્વિજ નો વિદ્યાર્થીઓ વધુમાં વધુ લાભ લે અને બાળકોમાં જ્ઞાનમાં વધારો થાય તે આશય છે… આ ક્વિજ આપ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવા માટે સુંદર સર્ટીફીકેટ પણ આપવામાં આવે છે…..

      ♥કવીજ આપવા START બટન પર ક્લિક કરો♥

1 / 14

1) હાલમાં વિદ્યાર્થીઓ ઘરે રહીને સરળતાથી અભ્યાસ કરી શકે તે માટે કઈ એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે?

2 / 14

2) શિક્ષક સમર્થિત જૂથ એક નો રંગ કયો છે?

3 / 14

3) નવી શિક્ષણ નીતિ કેટલા વર્ષો પછી બદલાઈ?

4 / 14

4) સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ ને કયા વર્ષ સુધીમાં સંપૂર્ણ કાર્યરત કરવામાં આવશે?

5 / 14

5) લેડર માં કેટલા સંકેત છે?

6 / 14

6) પ્રજ્ઞા અભિગમ માં હાલ કેટલા અધ્યયન જૂથ છે?

7 / 14

7) આર.ટી.ઇ અધિનિયમ માં કુલ કેટલા પ્રકરણો છે?

8 / 14

8) બાલા નું ફુલ ફોર્મ જણાવો

9 / 14

9) શિક્ષકો માટેના SAS નું પૂરું નામ શું છે?

10 / 14

10) ઓપરેશન બ્લેક બોર્ડ કયા વર્ષમાં અમલમાં મુકાઇ હતી?

11 / 14

11) rte 2009 માં મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ ના હકો એ કયા પ્રકરણમાં આવેલ છે?

12 / 14

12) સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સ ને ટૂંકમાં કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

13 / 14

13) કે.જી.બી.વી યોજના ગુજરાતમાં ક્યારથી શરૂ થયેલ છે?

14 / 14

14) મૂલ્યાંકન જૂથ ૪ નો રંગ કયો છે?

તમારું  સર્ટીફીકેટ મેળવવા માટે તમારું નામ અંગ્રેજીમાં લખવું અને નંબર લખીને ક્વિજ સબમિટ કરો....અને હા નંબર ફરજીયાત નથી 

Your score is

share Our quiz with your friends

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

How to get online quiz certificate?

Answer the following questions and after answering, write your name and submit the quiz. After submitting the quiz, wait for a while, then your certificate will be made, then you can get your certificate by clicking on download certificate.

friends, answer the following questions and get a beautiful certificate of your name after giving the quiz. Answering all the questions is mandatory …

After giving the quiz, write your name and click on submit button ….

Online Quiz User Result

User NameDurationScore
Gps2 minutes 10 seconds64.29%
Ba2 minutes 29 seconds85.71%
Jayu3 minutes 30 seconds50%
Vimla1 minutes 30 seconds100%
J.m3 minutes 51 seconds64.29%
Hhh1 minutes 56 seconds64.29%
Dinesh1 minutes 51 seconds100%
Fhhi4 minutes 19 seconds64.29%
KCZ3 minutes 43 seconds85.71%
VIJAYKUMAR1 minutes 58 seconds100%
કમલેશભાઈ3 minutes 55 seconds100%
BHARAT SHARMA2 minutes 23 seconds85.71%
Kamlesh patel5 minutes 1 seconds85.71%
Nareshbhai Devabhai shrimali3 minutes 9 seconds85.71%
Patel hiral4 minutes 32 seconds78.57%
નટવરભાઈ3 minutes 21 seconds78.57%
XYZ4 minutes 18 seconds85.71%
12 minutes 3 seconds71.43%
Treew2 minutes 53 seconds64.29%
Qqq3 minutes 19 seconds71.43%
Paresh3 minutes 29 seconds64.29%
Jalu3 minutes 32 seconds78.57%
Tt52 minutes 7 seconds71.43%
rb3 minutes 15 seconds57.14%
Pravin3 minutes 50 seconds78.57%
Vipul2 minutes 32 seconds50%
Rajesh3 minutes 12 seconds100%
Ramesh k Baraiya6 minutes 53 seconds71.43%
Bhola5 minutes 18 seconds50%
Rajesh4 minutes 6 seconds57.14%
VIJAYKUMAR1 minutes 54 seconds78.57%
R2 minutes 31 seconds78.57%
Dinesh Dabhi1 minutes 49 seconds100%
Dinesh bhai Dabhi5 minutes 13 seconds71.43%
Vimla2 minutes 16 seconds92.86%
Vimla patel3 minutes 52 seconds85.71%
YAGNESH AMRATSINH CHAVDA2 minutes 15 seconds28.57%
PRAKASHKUMAR BHIKHUBHAI PATEL4 minutes 24 seconds50%
Nitin Patel2 minutes 28 seconds42.86%
MAHESH V TRIVEDI4 minutes 13 seconds42.86%
Mahesh2 minutes 19 seconds100%
Vandana1 minutes 4 seconds71.43%
Vandana1 minutes 51 seconds50%
Aaa3 minutes 7 seconds64.29%
Nilu3 minutes 52 seconds50%
PATEL KAMLESHBHAI7 minutes 29 seconds85.71%
THAKKAR minita kishorchandra2 minutes 20 seconds64.29%
Kazi mijaffar4 minutes 12 seconds71.43%
VIJAYKUMAR3 minutes 9 seconds64.29%
Y2 minutes 9 seconds64.29%
Bs3 minutes 55 seconds64.29%
Amit3 minutes 29 seconds42.86%
Kano2 minutes 39 seconds100%
QWDWQW4 minutes 28 seconds50%
VIJAYKUMAR5 minutes 34 seconds50%
T1 minutes 37 seconds100%
Gohil2 minutes 42 seconds78.57%
Pankaj Patel3 minutes 19 seconds100%
Ghs1 minutes 51 seconds71.43%
A4 minutes 22 seconds78.57%
Zala3 minutes 43 seconds42.86%
Kano1 minutes 48 seconds92.86%
Suresh vegda5 minutes 5 seconds57.14%
Kano1 minutes 43 seconds78.57%
Rathod khushi2 minutes 53 seconds42.86%
Kano3 minutes 13 seconds50%
Arvind makwana4 minutes 34 seconds78.57%
P3 minutes 13 seconds64.29%
rajesh4 minutes 3 seconds50%
Kano3 minutes 78.57%
KALPESHKUMAR KISHORBHAI SHAH2 minutes 45 seconds42.86%
Abc1 minutes 29 seconds85.71%
Rajput2 minutes 56 seconds64.29%
JAGRUTIBEN MANDORA14 minutes 53 seconds42.86%
Hitesh dhokiya3 minutes 49 seconds50%
Aaaaaa2 minutes 50 seconds42.86%
R1 minutes 30 seconds57.14%
gambhir1 minutes 51 seconds64.29%
Patel vandana m1 minutes 33 seconds42.86%
sanjaybhai3 minutes 25 seconds78.57%
Aaa2 minutes 25 seconds57.14%
Solanki Ajitbhai Dasharathbhai2 minutes 57 seconds57.14%
dinesh2 minutes 13 seconds100%
Rakwsh2 minutes 8 seconds57.14%
Vinod1 minutes 31 seconds100%
Vinod3 minutes 18 seconds64.29%
DJ2 minutes 5 seconds78.57%
N2 minutes 38 seconds78.57%
kirit2 minutes 24 seconds57.14%
Priyanka1 minutes 47 seconds57.14%
Ankur patel3 minutes 48 seconds71.43%
Himanshu2 minutes 59 seconds78.57%
C2 minutes 10 seconds64.29%
manoj4 minutes 46 seconds78.57%
G3 minutes 33 seconds85.71%
Ghj1 minutes 17 seconds100%
Xyz2 minutes 22 seconds50%
A2 minutes 1 seconds57.14%
fgcf5 minutes 52 seconds64.29%
j.d.darji3 minutes 13 seconds71.43%
K5 minutes 54 seconds57.14%
dinesh machhi2 minutes 51 seconds64.29%
Rr1 minutes 1 seconds100%
K1 minutes 43 seconds85.71%
Rr3 minutes 25 seconds92.86%
H1 minutes 51 seconds64.29%
A2 minutes 42 seconds50%
Pppppp1 minutes 53 seconds85.71%
Oza2 minutes 34 seconds50%
H1 minutes 29 seconds78.57%
Kl1 minutes 8 seconds92.86%
K3 minutes 14 seconds57.14%
Yunus2 minutes 34 seconds71.43%
Jitu4 minutes 15 seconds42.86%
Vinod3 minutes 51 seconds50%
Rakesh Patel3 minutes 9 seconds64.29%
Aaa3 minutes 3 seconds57.14%
Tushar3 minutes 22 seconds92.86%
Ak2 minutes 29 seconds85.71%
Pk2 minutes 48 seconds71.43%
Aaaa4 minutes 15 seconds71.43%
Kajal 89801483335 minutes 53 seconds78.57%
Janibhai3 minutes 54 seconds71.43%
Hiren4 minutes 15 seconds92.86%
11 minutes 43 seconds78.57%
Priti4 minutes 33 seconds50%
a2 minutes 47 seconds57.14%
Pinesh5 minutes 12 seconds50%
MJ2 minutes 50 seconds50%
S m.9 minutes 49 seconds64.29%
K4 minutes 22 seconds64.29%
Hh2 minutes 25 seconds50%
Ki2 minutes 33 seconds50%
Pravin2 minutes 31 seconds71.43%
Vishal4 minutes 33 seconds50%
NATAVAR CHAUHAN1 minutes 30 seconds100%
NATAVAR CHAUHAN3 minutes 38 seconds71.43%
01 minutes 13 seconds57.14%
053 seconds42.86%
01 minutes 44 seconds50%
Parmar Manguben Amratbhai5 minutes 9 seconds50%
cftd2 minutes 11 seconds42.86%
PRAKASH2 minutes 10 seconds78.57%
BHARATKUMAR NAYAK4 minutes 33 seconds57.14%
Nn4 minutes 15 seconds85.71%
Jignesh2 minutes 10 seconds35.71%
Jalpa1 minutes 55 seconds28.57%
J2 minutes 34 seconds78.57%
Vd2 minutes 21 seconds78.57%
Nila2 minutes 17 seconds64.29%
SULAYKUMAR1 minutes 54 seconds78.57%
V1 minutes 59 seconds78.57%
Jatin suba3 minutes 56 seconds64.29%
1 minutes 52 seconds92.86%
Y55 seconds42.86%
દિનેશભાઇ બારીયા2 minutes 38 seconds28.57%
Haresh2 minutes 20 seconds64.29%
Is1 minutes 57 seconds85.71%
Jayeshbhai4 minutes 17 seconds78.57%
f2 minutes 3 seconds85.71%
KAMLESH PATEL5 minutes 13 seconds64.29%
Jig3 minutes 48 seconds57.14%
Hasu2 minutes 38 seconds78.57%
R2 minutes 53 seconds64.29%
Qq15 minutes 57 seconds64.29%
D2 minutes 27 seconds71.43%
F2 minutes 58 seconds78.57%
A2 minutes 17 seconds57.14%
Piyush2 minutes 14 seconds78.57%
Hiral3 minutes 10 seconds57.14%
Raj2 minutes 44 seconds64.29%
Bn2 minutes 16 seconds57.14%
Viraj1 minutes 35 seconds78.57%
M3 minutes 35 seconds64.29%
2હક્સક2 minutes 2 seconds78.57%
Raju3 minutes 37 seconds71.43%
2 minutes 32 seconds57.14%
Bd1 minutes 57 seconds78.57%
o1 minutes 51 seconds85.71%
Raj3 minutes 53 seconds78.57%
R J1 minutes 16 seconds78.57%
Dilip2 minutes 42 seconds50%
Jv1 minutes 44 seconds71.43%
vf4 minutes 53 seconds57.14%
Hitesh Parmar5 minutes 56 seconds64.29%
GSGohil3 minutes 20 seconds85.71%
Mn4 minutes 7 seconds71.43%
2 minutes 51 seconds50%
R2 minutes 16 seconds71.43%
Dinesh2 minutes 38 seconds57.14%
Hetal2 minutes 9 seconds71.43%
P2 minutes 8 seconds92.86%
Sweta6 minutes 40 seconds50%
Kher v. d.2 minutes 6 seconds100%
V. D3 minutes 22 seconds57.14%
JIGARKUMAR SONI2 minutes 44 seconds92.86%
ABC1 minutes 43 seconds71.43%
Nileshkumar ishvarbhai patel2 minutes 12 seconds71.43%
Gohil AJITKUMAR VAJUBHAI3 minutes 10 seconds57.14%
Lts2 minutes 21 seconds85.71%
Vinod2 minutes 35 seconds57.14%
Tejal2 minutes 23 seconds42.86%
Hasu3 minutes 6 seconds50%
Pradhuman pandya2 minutes 50 seconds50%
Y1 minutes 37 seconds92.86%
Rupal1 minutes 51 seconds64.29%
D1 minutes 39 seconds92.86%
Keyur2 minutes 3 seconds50%
Olalal3 minutes 1 seconds78.57%
N.j.joshi2 minutes 35 seconds78.57%
aa2 minutes 8 seconds42.86%
erd2 minutes 26 seconds78.57%
Rajni3 minutes 25 seconds64.29%
Jayesh2 minutes 29 seconds85.71%
gdf3 minutes 17 seconds64.29%
Xx3 minutes 19 seconds42.86%
Varsha Patel3 minutes 1 seconds85.71%
Manisha Patel4 minutes 4 seconds71.43%
Trivedi Divyesh Batuklal1 minutes 14 seconds92.86%
Trivedi Divyesh Batuklal2 minutes 47 seconds78.57%
mi2 minutes 7 seconds100%
E4 minutes 10 seconds50%
Jignesh3 minutes 32 seconds57.14%
Kjp1 minutes 55 seconds78.57%
Mahendra parmar3 minutes 15 seconds85.71%
Bhavesh4 minutes 5 seconds57.14%
Hb1 minutes 42 seconds92.86%
3 minutes 17 seconds64.29%
Raju5 minutes 42 seconds71.43%
RJ1 minutes 43 seconds78.57%
Jani3 minutes 10 seconds85.71%
A2 minutes 31 seconds92.86%
Ww2 minutes 7 seconds57.14%
Bhavisha1 minutes 50 seconds92.86%
Dj1 minutes 59 seconds71.43%
PATEL MINESHBHAI D2 minutes 35 seconds42.86%
Patel Pankaj3 minutes 58 seconds57.14%
A3 minutes 19 seconds50%
Jeel3 minutes 51 seconds71.43%
R2 minutes 10 seconds64.29%
Hetal2 minutes 33 seconds64.29%
Pm3 minutes 11 seconds92.86%
Krupal3 minutes 12 seconds35.71%
kkkk2 minutes 39 seconds92.86%
R1 minutes 55 seconds78.57%
L2 minutes 57.14%
Narendrasinh3 minutes 51 seconds71.43%
Manubhai c chaudhari3 minutes 37 seconds50%
જવ3 minutes 7 seconds64.29%
Hiteshkumar2 minutes 9 seconds57.14%
Mahendra parmar3 minutes 5 seconds85.71%
X3 minutes 53 seconds64.29%
M.n.taviyad2 minutes 43 seconds57.14%
Patel smita2 minutes 17 seconds35.71%
Patel smita9 minutes 16 seconds21.43%
Vr zala2 minutes 20 seconds100%
Rj3 minutes 9 seconds71.43%
RV1 minutes 8 seconds50%
Abkit1 minutes 25 seconds71.43%
A1 minutes 35 seconds92.86%
Mithabhai C.3 minutes 56 seconds71.43%
A2 minutes 3 seconds50%
B2 minutes 9 seconds28.57%
S.P.Rathod3 minutes 19 seconds85.71%
Ramesh parmar2 minutes 24 seconds57.14%
PATEL KEVAL3 minutes 21 seconds85.71%
Gk2 minutes 56 seconds28.57%
A2 minutes 6 seconds85.71%
Bhavsinhbhai2 minutes 56 seconds100%
Mayur5 minutes 3 seconds50%
H3 minutes 14 seconds78.57%
Pc4 minutes 40 seconds85.71%
Nileshkumar ishvarbhai patel2 minutes 15 seconds57.14%
Cr3 minutes 16 seconds64.29%
Md57 seconds100%
Md1 minutes 58 seconds50%
Barad dilherben3 minutes 2 seconds71.43%
Patel2 minutes 13 seconds78.57%
Janibhai3 minutes 42 seconds92.86%
R5 minutes 10 seconds64.29%
Vinod3 minutes 53 seconds50%
JAGDISH AMBALIYA2 minutes 15 seconds50%
Vasant2 minutes 19 seconds78.57%
Hg2 minutes 12 seconds78.57%
Manisha4 minutes 6 seconds57.14%
R2 minutes 45 seconds57.14%
KIRIT PATEL2 minutes 6 seconds85.71%
Ashish1 minutes 57 seconds78.57%
Bharat2 minutes 13 seconds85.71%
P1 minutes 53 seconds92.86%
Mn3 minutes 12 seconds71.43%
jadav2 minutes 12 seconds100%
SS valvai2 minutes 49 seconds57.14%
Bharat4 minutes 12 seconds71.43%
Jay2 minutes 15 seconds50%
Bhavin4 minutes 17 seconds57.14%
A1 minutes 16 seconds71.43%
Jujj3 minutes 46 seconds50%
P7 minutes 27 seconds35.71%
Nik2 minutes 48 seconds64.29%
Ashishkumar3 minutes 4 seconds50%
T3 minutes 11 seconds85.71%
Fdr2 minutes 1 seconds71.43%
KIRIT PATEL2 minutes 36 seconds78.57%
Savitri gamit2 minutes 43 seconds64.29%
Bhavsinhbhai2 minutes 14 seconds100%
SURESHBHAI CHANDUBHAI RATHOD4 minutes 22 seconds71.43%
VIJAY3 minutes 39 seconds64.29%
JAYESHKUMAR MAKWANA2 minutes 49 seconds64.29%
Janibhai3 minutes 53 seconds85.71%
Hetal1 minutes 34 seconds100%
Hetal2 minutes 22 seconds64.29%
A3 minutes 50 seconds92.86%
MITRAJSINH2 minutes 31 seconds64.29%
Pinkesh Patel3 minutes 43 seconds64.29%
N.j.joshi3 minutes 31 seconds64.29%
Hardasbhai4 minutes 8 seconds42.86%
Ashok13 minutes 51 seconds85.71%
Kher vilpesh1 minutes 44 seconds92.86%
Kher vilpesh2 minutes 38 seconds71.43%
M1 minutes 31 seconds85.71%
Hh2 minutes 22 seconds85.71%
Hetal2 minutes 4 seconds85.71%
Gopal3 minutes 36 seconds57.14%
Gaurav3 minutes 35.71%
P c2 minutes 44 seconds78.57%
P3 minutes 19 seconds78.57%
ફહ2 minutes 26 seconds85.71%
Ekta2 minutes 30 seconds57.14%
A2 minutes 39 seconds50%
Harpal1 minutes 52 seconds71.43%
Nimishaben2 minutes 27 seconds50%
M1 minutes 33 seconds50%
Deepak2 minutes 2 seconds57.14%
Jank6 minutes 41 seconds50%
Harish1 minutes 26 seconds100%
Rajesh1 minutes 33 seconds100%
Harish2 minutes 31 seconds78.57%
Rajesh5 minutes 9 seconds35.71%
viraldhandhaliya2 minutes 59 seconds50%
Iram jafar2 minutes 48 seconds78.57%
Dipen2 minutes 36 seconds64.29%
Parmar Ashokkumar M3 minutes 59 seconds50%
Kanjibhai mavabhai suvatar2 minutes 26 seconds64.29%
Virjibhai Sardarbhai bhutadiya4 minutes 9 seconds42.86%
G1 minutes 19 seconds92.86%
K3 minutes 23 seconds42.86%
Ghanshyam1 minutes 40 seconds85.71%
R2 minutes 31 seconds35.71%
Shital Rameshbhai Patel1 minutes 1 seconds100%
Shital43 seconds42.86%
Tr2 minutes 1 seconds78.57%
Kavyaa Dave3 minutes 19 seconds71.43%
ISHVARBHAI S RATHOD2 minutes 39 seconds78.57%
DHIRUBHAI RATHOD3 minutes 32 seconds64.29%
Vv1 minutes 45 seconds92.86%
Rf3 minutes 38 seconds57.14%
RAVI3 minutes 24 seconds50%
By h bb2 minutes 45 seconds21.43%
Mm2 minutes 16 seconds57.14%
b1 minutes 8 seconds57.14%
Jigs2 minutes 7 seconds85.71%
Gg1 minutes 53 seconds57.14%
S1 minutes 33 seconds64.29%
Het2 minutes 51 seconds57.14%
Dilip2 minutes 8 seconds57.14%
Dipika58 seconds85.71%
Dipika1 minutes 26 seconds64.29%
ANIL DARJI1 minutes 11 seconds92.86%
Anil J.Darji2 minutes 31 seconds35.71%
P2 minutes 49 seconds78.57%
Ramanbhai Bhagora2 minutes 36 seconds28.57%
p2 minutes 11 seconds28.57%
Hasan2 minutes 57 seconds57.14%
Kher vilpesh1 minutes 58 seconds57.14%
1 minutes 3 seconds92.86%
4551 minutes 51 seconds42.86%
GSGohil3 minutes 23 seconds78.57%
Vasant2 minutes 22 seconds78.57%
Shabnambanu2 minutes 39 seconds64.29%
d1 minutes 17 seconds85.71%
JADIYA HIRAL N.2 minutes 11 seconds42.86%
RJ1 minutes 55 seconds78.57%
JIGAR KUMAR SONI1 minutes 20 seconds100%
Jigar soni2 minutes 29 seconds78.57%
Aa2 minutes 19 seconds50%
Manoj1 minutes 45 seconds57.14%
bm2 minutes 50 seconds78.57%
A2 minutes 10 seconds92.86%
L2 minutes 20 seconds35.71%
Dhirabhai b solanki4 minutes 23 seconds57.14%
Babubhai parmar2 minutes 33 seconds42.86%
Amit Patel3 minutes 46 seconds64.29%
Vimal2 minutes 18 seconds92.86%
Vimal4 minutes 41 seconds28.57%
Jani3 minutes 23 seconds71.43%
J2 minutes 37 seconds57.14%
Parul1 minutes 48 seconds78.57%
Solanki Nilesh kumar Bhagawandas3 minutes 17 seconds71.43%
Poooo3 minutes 20 seconds71.43%
Mukeskar4 minutes 18 seconds71.43%
Lalji v Thakkar2 minutes 40 seconds85.71%
Archanaben2 minutes 47 seconds50%
Thakor m vankar1 minutes 33 seconds57.14%
thakorbhai m vankar2 minutes 9 seconds64.29%
Cd6 minutes 27 seconds64.29%
THAKORBHAI.M VANKAR10 minutes 35 seconds42.86%
PRABHUBHAI3 minutes 21 seconds64.29%
Yogesh2 minutes 56 seconds42.86%
Sweety1 minutes 58 seconds92.86%
P.m. prajapati3 minutes 31 seconds50%
S R Desai4 minutes 20 seconds71.43%
Nituba pruthvirajsinh jadeja2 minutes 29 seconds100%
GAJENDRAKUMAR D MAHIDA3 minutes 16 seconds64.29%
A3 minutes 7 seconds92.86%
Maheshkumar2 minutes 5 seconds78.57%
Crd2 minutes 47 seconds50%
Vk2 minutes 50 seconds64.29%
Rst2 minutes 39 seconds85.71%
MALI Vikrambhai Laxmanbhai1 minutes 40 seconds85.71%
Zala vikramsinh ranchhodji2 minutes 51 seconds85.71%
Pradip patel1 minutes 53 seconds35.71%
Kh2 minutes 7 seconds64.29%
Jayeshbhai Dhirubhai patel4 minutes 28 seconds64.29%
ઘહત1 minutes 23 seconds100%
Tejasbhai Gordhanbhai mali3 minutes 10 seconds71.43%
Hey3 minutes 43 seconds50%
B.M.Patel3 minutes 24 seconds71.43%
Adgj3 minutes 58 seconds57.14%
Ggg3 minutes 4 seconds64.29%
Bharat3 minutes 92.86%
ફાગગ1 minutes 48 seconds100%
Mahesh5 minutes 37 seconds64.29%
H2 minutes 24 seconds64.29%
Mehul2 minutes 37 seconds42.86%
SAVJIBHAI PATEL1 minutes 14 seconds100%
Sp3 minutes 20 seconds71.43%
T5 minutes 59 seconds78.57%
M k p3 minutes 26 seconds85.71%
Vasant2 minutes 17 seconds100%
Rohit2 minutes 10 seconds50%
Mksuthar1 minutes 59 seconds92.86%
Hetal2 minutes 34 seconds28.57%
Bhavsinh jadav2 minutes 26 seconds78.57%
R1 minutes 48 seconds85.71%
R1 minutes 28 seconds78.57%
R2 minutes 24 seconds85.71%
ysm1 minutes 43 seconds28.57%
Jv2 minutes 23 seconds71.43%
Rao prince2 minutes 42 seconds42.86%
Pp1 minutes 47 seconds50%
P3 minutes 24 seconds85.71%
Zalak2 minutes 30 seconds85.71%
Ump4 minutes 31 seconds64.29%
Crd2 minutes 42 seconds35.71%
Prakashbhai Gujarati1 minutes 39 seconds92.86%
11 minutes 25 seconds42.86%
JAYESHKUMAR MAVJIBHAI PARUPARALA1 minutes 21 seconds100%
Nitin Badrakiya2 minutes 6 seconds50%
CRC MOTIBEJ Nilesh2 minutes 58 seconds50%
Prakashbhai Gujarati1 minutes 53 seconds64.29%
Kk2 minutes 6 seconds85.71%
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI2 minutes 38 seconds78.57%
Mk suthar2 minutes 40 seconds57.14%
A10 minutes 4 seconds71.43%
Sbm2 minutes 21 seconds64.29%
પ્રકાશભાઈ2 minutes 13 seconds78.57%
eggfdf1 minutes 52 seconds85.71%
M k p4 minutes 39 seconds78.57%
J2 minutes 40 seconds78.57%
H2 minutes 31 seconds64.29%
Jay3 minutes 28 seconds35.71%
Nirzar3 minutes 22 seconds57.14%
deeep2 minutes 20 seconds78.57%
Jk2 minutes 45 seconds57.14%
Jagrut shah1 minutes 29 seconds78.57%
Dinesh Prajapati2 minutes 22 seconds78.57%
Ab1 minutes 30 seconds57.14%
K4 minutes 3 seconds71.43%
Vishnu2 minutes 41 seconds57.14%
Pd1 minutes 45 seconds85.71%
Raj1 minutes 37 seconds92.86%
Shirin4 minutes 57 seconds42.86%
वंश अजय1 minutes 4 seconds57.14%
Vansh Ajay1 minutes 31 seconds28.57%
Rrrr1 minutes 59 seconds64.29%
Ss2 minutes 6 seconds50%
Galchar ishwarbhai2 minutes 48 seconds64.29%
Nitin1 minutes 21 seconds85.71%
Vipul1 minutes 3 seconds100%
VIPUL1 minutes 15 seconds42.86%
VIPUL1 minutes 59 seconds42.86%
SB MEVADA3 minutes 15 seconds50%
Ushaben3 minutes 31 seconds71.43%
Gaurang patel3 minutes 26 seconds50%
devendra jadav4 minutes 24 seconds85.71%
Dipak2 minutes 26 seconds57.14%
Ynj3 minutes 48 seconds64.29%
yug k jadav2 minutes 30 seconds64.29%
Hi2 minutes 27 seconds71.43%
A3 minutes 41 seconds50%
Prakashbhai3 minutes 17 seconds42.86%
Sanjay3 minutes 44 seconds64.29%
Hiren Patel3 minutes 39 seconds78.57%
Ramji1 minutes 40 seconds92.86%
Raj4 minutes 59 seconds85.71%
Pankaj rana brc jamkhambhaliya1 minutes 11 seconds100%
Rana1 minutes 39 seconds64.29%
Dhaval gohel1 minutes 58 seconds50%
Rah2 minutes 30 seconds71.43%
Rohit paregi2 minutes 37 seconds50%
Govind1 minutes 40 seconds92.86%
H3 minutes 31 seconds85.71%
Pd2 minutes 23 seconds85.71%
.1 minutes 32 seconds71.43%
V3 minutes 25 seconds71.43%
Manisha3 minutes 41 seconds35.71%
Vd2 minutes 2 seconds100%
Jjj2 minutes 47 seconds71.43%
A2 minutes 13 seconds64.29%
K.k.2 minutes 92.86%
Rd2 minutes 39 seconds64.29%
Jitendra chauhan3 minutes 46 seconds57.14%
Pappu2 minutes 9 seconds71.43%
Hareshbhai K. Meer4 minutes 40 seconds35.71%
H.S Nanakshahi3 minutes 31 seconds64.29%
K.k.1 minutes 40 seconds64.29%
Kamjibhai k.rathod2 minutes 45 seconds64.29%
Shailesh Kumar pargi3 minutes 7 seconds42.86%
Hetal2 minutes 42 seconds85.71%
Kamjibhai khemabhai Rathod5 minutes 6 seconds50%
Dipika S Patel1 minutes 20 seconds78.57%
Dipika S Patel2 minutes 12 seconds64.29%
SONAL SATANI4 minutes 6 seconds78.57%
Trivedi Divyesh Batuklal3 minutes 59 seconds64.29%
Nirav38 seconds0%
Vd2 minutes 24 seconds92.86%
શૈલેષ4 minutes 50 seconds42.86%
Vadil2 minutes 20 seconds64.29%
Ashraf Sujela2 minutes 25 seconds57.14%
q2 minutes 45 seconds50%
DINESHNISARTA1 minutes 41 seconds100%
Trt1 minutes 57 seconds100%
Meet2 minutes 45 seconds57.14%
V. D2 minutes 55 seconds92.86%
Vd2 minutes 24 seconds50%
Abc1 minutes 7 seconds92.86%
Yusuf3 minutes 10 seconds50%
Govind1 minutes 55 seconds64.29%
Malde2 minutes 46 seconds78.57%
Vinod1 minutes 53 seconds35.71%
H2 minutes 50 seconds78.57%
g s multani4 minutes 17 seconds50%
Patel Sandipbhai4 minutes 22 seconds71.43%
DAMOR SATISHBHAI S2 minutes 43 seconds42.86%
Arvind4 minutes 37 seconds35.71%
Malde3 minutes 51 seconds35.71%
Jay2 minutes 30 seconds92.86%
JAGDISH B. CHHODAVADIA4 minutes 16 seconds42.86%
D.K.SOLANKI1 minutes 17 seconds71.43%
D.K.SOLANKI3 minutes 6 seconds64.29%
Kher vilpesh1 minutes 50 seconds64.29%
HIMMATKUMAR G GOHIL3 minutes 50 seconds42.86%
Dharmesh1 minutes 30 seconds50%
Maheshkumar v Trivedi3 minutes 39 seconds42.86%
N2 minutes 20 seconds85.71%
Chaudhari ashokbhai3 minutes 7 seconds85.71%
Chaudhari ashokbhai6 minutes 21 seconds57.14%
KALAMBHAI VASAVA1 minutes 49 seconds78.57%
KALAMBHAI3 minutes 23 seconds42.86%
Rajnikant1 minutes 47 seconds71.43%
Nb2 minutes 17 seconds78.57%
Jay2 minutes 49 seconds21.43%
Hitesh2 minutes 3 seconds78.57%
A2 minutes 55 seconds92.86%
Pd4 minutes 53 seconds42.86%
Vira2 minutes 27 seconds28.57%
M1 minutes 45 seconds64.29%
Abc1 minutes 10 seconds92.86%
Jatin1 minutes 47 seconds50%
PATEL VIVEKKUMAR GORDHANBHAI3 minutes 16 seconds92.86%
Priyanka2 minutes 48 seconds42.86%
Vk1 minutes 42 seconds85.71%
Vk3 minutes 30 seconds57.14%
NIMISHABEN VALLABHBHAI TANDEL5 minutes 20 seconds78.57%
NAYANKUMAR1 minutes 5 seconds35.71%
Vd2 minutes 14 seconds71.43%
Hits1 minutes 18 seconds92.86%
Mj2 minutes 22 seconds21.43%
Kaushik pandya3 minutes 31 seconds35.71%
A4 minutes 2 seconds71.43%
Vd3 minutes 45 seconds50%
Hitesh3 minutes 40 seconds42.86%
Pi2 minutes 17 seconds35.71%
VK6 minutes 3 seconds28.57%
Punjabhai D Chauhan2 minutes 41 seconds57.14%
Chaudhary veenaben3 minutes 20 seconds35.71%
Jitendrakumar Amrutbhai Patel29 minutes 35 seconds28.57%
prakash1 minutes 31 seconds92.86%
Aa3 minutes 20 seconds42.86%
Bhagvandas m. Patel3 minutes 31 seconds57.14%
Sandhya3 minutes 41 seconds42.86%
Ss2 minutes 17 seconds42.86%
Anand mokasana2 minutes 24 seconds92.86%
Fgh2 minutes 31 seconds42.86%
Kalpesh vadher1 minutes 4 seconds92.86%
Kalpesh vadher1 minutes 9 seconds78.57%
H R2 minutes 42 seconds64.29%
Kalpesh vadher1 minutes 19 seconds78.57%
Kalpesh vadher2 minutes 33 seconds50%
AJITSINH V.SOLANKI1 minutes 51 seconds78.57%
Jay2 minutes 49 seconds42.86%
Hj1 minutes 47 seconds50%
Moin1 minutes 41 seconds50%
Jignasha patel2 minutes 30 seconds21.43%
Hitesh2 minutes 20 seconds42.86%
M3 minutes 16 seconds35.71%
Hitesh Patel2 minutes 37 seconds35.71%
Pravin2 minutes 51 seconds50%
Bs2 minutes 52 seconds57.14%
Chirag2 minutes 16 seconds64.29%
Vv2 minutes 54 seconds64.29%
K2 minutes 9 seconds50%
bha2 minutes 41 seconds71.43%
Ankit1 minutes 41 seconds50%
A.V.Khunt1 minutes 26 seconds85.71%
Dipikaben Patel4 minutes 31 seconds57.14%
A. V. Khunt2 minutes 28 seconds42.86%
Kher vilpesh1 minutes 32 seconds64.29%
Bharat Chaudhary2 minutes 50 seconds50%
Bhagabhai prajapati1 minutes 13 seconds64.29%
H2 minutes 14 seconds57.14%
Devendrabhai makwana4 minutes 31 seconds50%
Mansuri2 minutes 50 seconds21.43%
Bhagabhai prajapati4 minutes 16 seconds28.57%
Jigs2 minutes 37 seconds78.57%
CHAUDHARY GOVIND N3 minutes 53 seconds71.43%
Prajapati Kiritkumar Kantibhai3 minutes 22 seconds42.86%
Bharat4 minutes 13 seconds64.29%
Naresh Patel2 minutes 31 seconds57.14%
n4 minutes 29 seconds71.43%
Hasmukhbhai2 minutes 4 seconds85.71%
Hasmukhbhai3 minutes 55 seconds50%
Nayee Miteshkumar Rameshbhai2 minutes 37 seconds50%
Gujarati Prakashbhai2 minutes 51 seconds50%
HARISHKUMAR BHIKHABHAI PATEL3 minutes 19 seconds57.14%
Raj2 minutes 4 seconds42.86%
JASVANTKUMAR A GOHEL3 minutes 47 seconds78.57%
Pareshkumar2 minutes 36 seconds57.14%
Jadav jasvantsinh2 minutes 25 seconds50%
Narendra2 minutes 7 seconds64.29%
Jayesh Amin2 minutes 20 seconds71.43%
Dev1 minutes 43 seconds57.14%
Dabhi Nitin Kumar Gangarambhai1 minutes 11 seconds71.43%
Sureshbhai2 minutes 41 seconds71.43%
Dabhi Nitin Kumar Gangarambhai3 minutes 2 seconds57.14%
Aasiya1 minutes 43 seconds57.14%
Jagdishchandra h.purohit3 minutes 13 seconds78.57%
hi2 minutes 5 seconds28.57%
J1 minutes 55 seconds50%
Gayatri2 minutes 36 seconds21.43%
પ્રકાશ3 minutes 47 seconds42.86%
Tadvi kansinh n4 minutes 27 seconds57.14%
Rajput Mohammad Arif3 minutes 29 seconds57.14%
Rampatel2 minutes 35 seconds64.29%
Patel Ketan13 minutes 40 seconds78.57%
Jitendra parmar2 minutes 9 seconds57.14%
prakash1 minutes 40 seconds64.29%
D. K. Gauswami5 minutes 23 seconds42.86%
Kher vilpesh Kumar bachubhai3 minutes 19 seconds64.29%
We3 minutes 20 seconds50%
DAHYABHAI CHHAGANBHAI PRAJAPATI3 minutes 31 seconds57.14%
Vyas Nitesh C3 minutes 44 seconds71.43%
Sureshkumar Parmar2 minutes 28 seconds50%
J2 minutes 21 seconds78.57%
Rathod Sonalba D2 minutes 38 seconds57.14%
jalubhai2 minutes 33 seconds57.14%
SHAILESHKUMAR RAJESHPRASAD VERMA2 minutes 25 seconds92.86%
Hasu3 minutes 23 seconds42.86%
Mmmm2 minutes 39 seconds57.14%
SHAILESHKUMAR RAJESHPRASAD VERMA3 minutes 18 seconds35.71%
Kusumbahen4 minutes 52 seconds78.57%
L.V.THAKKAR2 minutes 43 seconds50%
Bipin2 minutes 15 seconds71.43%
mahendra.s.gamit3 minutes 17 seconds50%
Girish3 minutes 26 seconds28.57%
Pathan. Sabaj. Khan. Sabir. Khan.4 minutes 29 seconds14.29%
Pathan Sabaj Khan Sabir Khan9 minutes 21 seconds42.86%
Kher vilpesh Kumar bachubhai1 minutes 53 seconds50%
Kher vilpesh bachubhai3 minutes 20 seconds64.29%
Ph1 minutes 33 seconds92.86%
Thakor kajal Kaluji4 minutes 50 seconds14.29%
Patel4 minutes 11 seconds42.86%
Rohit Dodia2 minutes 36 seconds71.43%
P4 minutes 15 seconds64.29%
Bhavesh upadhyay5 minutes 2 seconds71.43%
Laljibhai4 minutes 20 seconds42.86%
A2 minutes 17 seconds92.86%
Punambhai2 minutes 1 seconds50%
V3 minutes 20 seconds78.57%
N.b.dabhi2 minutes 32 seconds85.71%
PRAKASHKUMAR2 minutes 54 seconds78.57%
Hjkjhfg1 minutes 19 seconds92.86%
Vikramsinh ranchhodji zala1 minutes 37 seconds92.86%
Vikramsinh ranchhodji zala2 minutes 51 seconds78.57%
Hogjgjgjg2 minutes 34 seconds57.14%
M K parmar2 minutes 2 seconds64.29%
Satish2 minutes 34 seconds50%
BHAUSAHEB PATIL2 minutes 51 seconds64.29%
Vaibhav2 minutes 17 seconds14.29%
KUMASH CHINUBHAI PATEL4 minutes 13 seconds28.57%
Dr R D Modi1 minutes 8 seconds85.71%
A1 minutes 18 seconds50%
Sunilbhagora2 minutes 17 seconds85.71%
RAJPUT HITESH SINH D2 minutes 4 seconds42.86%
Purabiya Hiralal Kevaldas3 minutes 32 seconds35.71%
Rajnikant4 minutes 6 seconds64.29%
Cdven4 minutes 47 seconds50%
R S PATEL3 minutes 9 seconds64.29%
Ramesh Thakarda1 minutes 16 seconds78.57%
Ramesh Thakarda2 minutes 58 seconds57.14%
Kiran dabgar9 minutes 58 seconds42.86%
Mona2 minutes 9 seconds85.71%
Dineshchandra. Mal9 minutes 4 seconds42.86%
DASHARATHBHAI MOTIRAM prajapati2 minutes 20 seconds42.86%
Lalabhai laxmanbhai rathod6 minutes 35 seconds28.57%
Abc1 minutes 35 seconds78.57%
Ashok2 minutes 54 seconds28.57%
Jay3 minutes 33 seconds85.71%
DINESHBHAI PADHIYAR2 minutes 24 seconds78.57%
Kiran Gamit2 minutes 46 seconds21.43%
Solanki Rajnikant1 minutes 47 seconds21.43%
Chaudhary navinbhai5 minutes 44 seconds50%
kiran2 minutes 46 seconds42.86%
Jm3 minutes 45 seconds42.86%
Nirad Chauhan2 minutes 22 seconds42.86%
SHAIKH SHABNAMBANU BABUBHAI4 minutes 9 seconds42.86%
Dilipsinh1 minutes 48 seconds42.86%
Narendra2 minutes 13 seconds57.14%
Dushyant Pandya3 minutes 58 seconds21.43%
HARESH Joshi1 minutes 39 seconds85.71%
kiran3 minutes 5 seconds64.29%
Ya2 minutes 10 seconds42.86%
V2 minutes 6 seconds50%
RAJESINH CHAUHAN3 minutes 55 seconds50%
Manisha chavda3 minutes 28 seconds78.57%
Dahyabhai5 minutes 53 seconds100%
ABCD3 minutes 30 seconds28.57%
Bhanjibhai5 minutes 36 seconds50%
Abc2 minutes 48 seconds42.86%
Ajitdan Gadhvi4 minutes 42 seconds50%
K M LIMBACHIYA15 minutes 21 seconds28.57%
R D PATEL59 seconds71.43%
R D PATEL1 minutes 28 seconds57.14%
UpinPatel1 minutes 27 seconds100%
R D PATEL2 minutes 7 seconds28.57%
R.D.PATEL22 minutes 31 seconds21.43%
Upin patel3 minutes 12 seconds35.71%
Ramjibhai1 minutes 22 seconds100%
Ramjibhai7 minutes 32 seconds57.14%
hitesh2 minutes 59 seconds71.43%
Sk2 minutes 47 seconds21.43%
R D PATEL3 minutes 24 seconds21.43%
H l joshi3 minutes 30 seconds42.86%
MAHIPAL2 minutes 58 seconds57.14%
Asha1 minutes 30 seconds92.86%
Dahyabhai5 minutes 7 seconds50%
S1 minutes 57 seconds35.71%
Nilam2 minutes 29 seconds28.57%
Dipak4 minutes 1 seconds50%
D.N.Nisarta3 minutes 57 seconds35.71%
Chetanaben56 seconds100%
Chetanaben1 minutes 43 seconds14.29%
Chetanaben2 minutes 21.43%
Solanki Vishnukumar Govindlal2 minutes 40 seconds14.29%
Naresh Chauhan1 minutes 21 seconds85.71%
Mg5 minutes 10 seconds57.14%
Naresh Chauhan1 minutes 33 seconds50%
Naresh Chauhan2 minutes 34 seconds35.71%
Rupareliya Jagdishkumar Shantilal2 minutes 15 seconds64.29%
Pargi Dilipbhai Nathabhai6 minutes 16 seconds50%
Kushal1 minutes 39 seconds78.57%
Prakash3 minutes 14 seconds42.86%
Ranjit1 minutes 59 seconds64.29%
Ranjit2 minutes 18 seconds50%
Ranjit2 minutes 42 seconds21.43%
P2 minutes 39 seconds42.86%
B.M.Patel3 minutes 23 seconds71.43%
Cghj3 minutes 18 seconds21.43%
Bc1 minutes 7 seconds92.86%
Mehul patel1 minutes 22 seconds100%
K h patel4 minutes 1 seconds50%
bmpatel3 minutes 59 seconds57.14%
Mmchaudhary5 minutes 11 seconds50%
S P.Rathod3 minutes 7 seconds64.29%
Abc1 minutes 29 seconds78.57%
Nitin P Patel1 minutes 37 seconds100%
M n2 minutes 40 seconds57.14%
A4 minutes 3 seconds92.86%
Soni3 minutes 25 seconds78.57%
K.p3 minutes 41 seconds42.86%
Prajapati Rameshbhai Ishvarbhai2 minutes 40 seconds71.43%
BHAVESHBHAI j bhatt1 minutes 44 seconds92.86%
Jdjdnd3 minutes 49 seconds64.29%
Viraj2 minutes 52 seconds35.71%
Akshay2 minutes 15 seconds57.14%
PRAJAPATI v vinodkumar M1 minutes 35 seconds35.71%
Kirqgj2 minutes 57 seconds57.14%
Mehul patel3 minutes 15 seconds64.29%
Hetal Rajput2 minutes 18 seconds50%
Sureshkumar m parmar2 minutes 51 seconds57.14%
Rakeshpatel4 minutes 44 seconds35.71%
Mangalbhai T Zinzuvadiya2 minutes 8 seconds100%
Rakesh3 minutes 16 seconds28.57%
Ananda2 minutes 53 seconds42.86%
SOLANKI ISHWARBHAI RAMJIBHAI2 minutes 1 seconds35.71%
Chetan2 minutes 30 seconds85.71%
Pankajkumar popatlal patel3 minutes 31 seconds64.29%
Parel mahendra3 minutes 29 seconds21.43%
Amrutbhai5 minutes 4 seconds42.86%
Kushal2 minutes 17 seconds42.86%
RV1 minutes 13 seconds35.71%
Nilesh1 minutes 49 seconds50%
Lav Vyas3 minutes 25 seconds35.71%
Pina patel2 minutes 36 seconds28.57%
Ramesh3 minutes 47 seconds42.86%
Rameshbhai3 minutes 7 seconds64.29%
Hina Parmar2 minutes 52 seconds57.14%
RAMESHBHAI B JADAV3 minutes 32 seconds28.57%
G1 minutes 9 seconds85.71%
Akk1 minutes 45 seconds57.14%
H1 minutes 53 seconds42.86%
Kk2 minutes 10 seconds64.29%
Nilesh4 minutes 3 seconds71.43%
Viki3 minutes 52 seconds64.29%
K2 minutes 14 seconds71.43%
Dipak Prajapati2 minutes 59 seconds71.43%
MEHULKUMAR Prajapati1 minutes 19 seconds28.57%
Vijay4 minutes 14 seconds42.86%
Chauhan Sagar2 minutes 2 seconds35.71%
Kisan3 minutes 3 seconds57.14%
Yogeshbhai2 minutes 53 seconds35.71%
Bhartiben naranbai patel7 minutes 36 seconds42.86%
Pp1 minutes 42.86%
Pravin2 minutes 42.86%
Pranav2 minutes 35 seconds50%
Bjb4 minutes 47 seconds42.86%
N.m.solanki5 minutes 30 seconds50%
Maahir1 minutes 52 seconds21.43%
MALEK SHAHID RAJBHA2 minutes 27 seconds64.29%
Prakash2 minutes 47 seconds42.86%
panchalnita555@gmail.com2 minutes 53 seconds85.71%
D G Joshi3 minutes 9 seconds57.14%
PARUPARALA JAYESHKUMAR MAVJIBHAI4 minutes 47 seconds64.29%
Uru1 minutes 42 seconds50%
S s soneri2 minutes 37 seconds28.57%
Bhaveshkumar p Jadav2 minutes 37 seconds57.14%
Pravin Panchal3 minutes 55 seconds50%
Pravinsinh9 minutes 41 seconds71.43%
Jayesh2 minutes 40 seconds21.43%
Dilsukh3 minutes 29 seconds42.86%
Hjj1 minutes 38 seconds28.57%
Sandip2 minutes 39 seconds28.57%
Rahul3 minutes 9 seconds50%
NAYANKUMAR1 minutes 26 seconds35.71%
Baria Narvatsinh Virendrasinh1 minutes 42 seconds42.86%
Bb3 minutes 42 seconds50%
DELVADIYA RAJUBHAI3 minutes 7 seconds42.86%
Rabari Virabhai4 minutes 20 seconds21.43%
M.m.gandhi2 minutes 10 seconds42.86%
Vinod singh4 minutes 18 seconds35.71%
Bamaniya Narvatbhai koyabhai5 minutes 13 seconds42.86%
H L3 minutes 8 seconds35.71%
Hfgjhghk2 minutes 2 seconds28.57%
Shrey patel3 minutes 11 seconds42.86%
Falji2 minutes 40 seconds21.43%
Alpa patel2 minutes 40 seconds71.43%
Jignesh1 minutes 53 seconds21.43%
M1 minutes 53 seconds35.71%
Patel Umeshkumar. M2 minutes 44 seconds21.43%

about this online quiz post

If you like this post you can share our post with other friends… And if you want to give any suggestion related to this post you can let us know by commenting..Your comment will motivate us to do more such work… Thank you

I am a primary teacher. I like blogging. I share educational information like pdf material, educational circulars as well as teaching useful information on my blog...

Sharing Is Caring:

Leave a Comment