STD 10 AND STD 12 NI RECIPO AAVI GAI CHHE JE JE TE SHALAO NE TARIKH 25/2/2019 NA ROJ AAPVAMA AAVSHE.

0
45

STD 10 AND STD 12 NI RECIPO AAVI GAI CHHE JE JE TE SHALAO NE TARIKH 25/2/2019 NA ROJ AAPVAMA AAVSHE.

STD 10 AND STD 12 NI RECIPO AAVI GAI CHHE JE JE TE SHALAO NE TARIKH 25/2/2019 NA ROJ AAPVAMA AAVSHE. 
E BABATE AKHABARI YADI BAHAR PADVAMA AAVI CHHE. JE AAP JOI SAKSHO.
GUJARAT MADHYAMIK ANE UCHCHTAR MADHYAMIK SHIKSHAN BOARD GANDHINAGAR NO NAYAB SHIKSHAN NIYAMAK NI AKHBARI YADI 
JILLA VITARAN KENDRO PAR STD 10 ANE STD 12 NI RECIP SHALAONE AAPVAMA AAVSHE. TUNK SAMAY MA STUDENT NE PAN MALI JASHE. STD 10 AND STD 12 NI RECIPO AAVI GAI CHHE JE JE TE SHALAO NE TARIKH 25/2/2019 NA ROJ AAPVAMA AAVSHE. 
E BABATE AKHABARI YADI BAHAR PADVAMA AAVI CHHE. JE AAP JOI SAKSHO.
GUJARAT MADHYAMIK ANE UCHCHTAR MADHYAMIK SHIKSHAN BOARD GANDHINAGAR NO NAYAB SHIKSHAN NIYAMAK NI AKHBARI YADI 
JILLA VITARAN KENDRO PAR STD 10 ANE STD 12 NI RECIP SHALAONE AAPVAMA AAVSHE. TUNK SAMAY MA STUDENT NE PAN MALI JASHE.

 STD 10 AND STD 12 NI RECIPO AAVI GAI CHHE JE JE TE SHALAO NE TARIKH 25/2/2019 NA ROJ AAPVAMA AAVSHE. 

E BABATE AKHABARI YADI BAHAR PADVAMA AAVI CHHE. JE AAP JOI SAKSHO.
GUJARAT MADHYAMIK ANE UCHCHTAR MADHYAMIK SHIKSHAN BOARD GANDHINAGAR NO NAYAB SHIKSHAN NIYAMAK NI AKHBARI YADI 
JILLA VITARAN KENDRO PAR STD 10 ANE STD 12 NI RECIP SHALAONE AAPVAMA AAVSHE. TUNK SAMAY MA STUDENT NE PAN MALI JASHE. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here