સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

IMD predicts thunderstorm and light rain from 28 to 30 may heat waves to continue for the next 24 hours – Weather Update: शुक्रवार के बाद मिल सकती है गर्मी से राहत, आंधी और हल्की बारिश का अनुमान

(प्रतीकात्मक तस्वीर) खास बातें उत्तर-मध्य भारत में 24 घंटों तक चलती रहेगी लू IMD ने जारी किया अनुमान चुरु में …

Read more

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz