સુચના:-અહી રોજે રોજ હોમ લર્નિંગ વીડિઓ અપડેટ થાય છે. રોજે રોજ અમારી લીંક આવે કે ના આવે ડાયરેક્ટ આપેલ લીંક(જૂની મોકલેલી લીંક ) ઓપન કરીને વિડીઓ જોઈ શકાશે.

The government canceled 3 crore ration cards because of this, somewhere your card is not involved 2020

The government has canceled 3 crore ration cards due to this, have you not got it
Union Minister Ram Vilas Paswan said that 3 crore ration cards were found to be false during digitization of ration cards and Aadhaar siding. Which have been canceled. Let me tell you, the government has decided to distribute free one kg of dal to every ration card holder for 3 months till June under Pradhan Mantri Garib Yojana for the poor during the lockdown period

Why canceled ration card
Aadhaar and ration card linking is required,” a statement from the government said. So the ration card has been canceled. Apart from that, foodgrains and other goods are being taken from the government scheme for free by making fake ration cards. These ration cards have also been canceled. A total of 800 million people in the country have ration cards. This initiative is largely considered important for the welfare of many migrant beneficiaries such as laborers, day laborers, blue-collar workers etc. Who often change their place of residence in search of employment across the country

Read also:- MISS CALL KARO ANE TAMARA BALANCE NI MAHITI MELVO

●What to do now
If the ration card is canceled, you have to go to your food supply department and get the information. Where he shows his ration card and Aadhaar card. The Aadhaar number has been genderized with the ration card. Then your new ration card will be made and the old one will continue.

☑️Important Link

➤ Modi sarkar yojna, gujrat sarkar yojna, new upcoming yojnao, free yojna, sarkari sahay, government skim, government jaherat, gujrat khedut yojna, new yojna 2020, yojna2020, 2020 ni gukrat yojnao, cmo yojna, gujrat sarkar dwara khedut ane garib mate yojna Jaher Karvama Aavshe

Leave a Comment

ABOUT
>About
>Privacy Policy
>Sitemap
>Disclaimer
>Terms And Conditions

IMPORTENT SITES
>Online Attendence
>SAS Portal
>Child Tracking System
>SSA Portal
>School Examination Board

OUR IMPORTENT CATEGORIES
>Paripatr Gujarat
>School Formats
>Exel Files
>Pdf Materials
>School Quiz